Uporaba tipk za bližnjice v LibreOffice Impress

Ikona opombe

Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.


Za dostopanje do ukazov LibreOffice Impress lahko uporabite tipkovnico, s katero lahko tudi krmarite po delovni površini. LibreOffice Impress uporablja za ustvarjanje risanih predmetov enake tipke za bližnjice kot LibreOffice Draw.

Izbiranje ograd

Samopostavitve LibreOffice Impress uporabljajo ograde za naslove prosojnic, besedilo in predmete. Za izbor ograde pritisnite tipki krmilka+vnašalka. Za premikanje na naslednjo ogrado znova pritisnite tipki krmilka+vnašalka.

Ikona opombe

Če pritisnete krmilka+vnašalka, potem ko ste dosegli zadnjo ogrado na prosojnici, bo za trenutno prosojnico vstavljena nova prosojnica. Nova prosojnica uporablja enako postavitev kot trenutna prosojnica.


Za ustvarjanje in urejanje risanih predmetov

 1. Pritisnite F6 za krmarjenje po vrstici Risba.

 2. Pritiskajte smerno tipko desno, dokler ne dosežete izbrane ikone v orodju za risanje.

 3. Če je poleg ikone puščica, potem se odpre še orodna podvrstica. Pritisnite smerno tipko navzgor ali navzdol in odpre se orodna podvrstica. Nato pritisnite smerno tipko desno ali levo, da izberete ikono.

 4. Pritisnite +vnašalka.

  Predmet se ustvari na sredi trenutnega dokumenta.

 5. Če se želite vrniti v dokument, pritisnite tipki +F6.

  S pomočjo smernih tipk na tipkovnici lahko postavite predmet na želeno mesto. Za izbiro ukaza iz kontekstnega menija za predmet pritisnite tipki dvigalka+F10.

Za izbor predmeta

 1. Pritisnite tipki +F6, da izberete dokument.

 2. Pritiskajte Tab, dokler ne dosežete predmeta, ki ga želite izbrati.

Med projekcijo

Za začetek projekcije pritisnite krmilka+F2 ali F5.

Naprej na naslednjo prosojnico ali naslednji učinek animacije

Preslednica

Naprej na naslednjo prosojnico brez predvajanja učinkov animacije predmetov

+naslednja stran

Nazaj na prejšnjo prosojnico

+prejšnja stran

Pojdi na določeno prosojnico

Vnesite številko prosojnice, nato pritisnite vnašalko.

Ustavi projekcijo

Ubežnica ali -.

Pregledovalnik prosojnic

Ko prvič preklopite v Pregledovalnik prosojnic, pritisnite vnašalko za spremembo pozornosti tipkovnice na delovno površino. Sicer pritisnite F6 za krmarjenje po delovni površini, nato pritisnite vnašalko.

Izbiranje in preklic izbora prosojnic

Uporabite smerne tipke za krmarjenje do prosojnice, ki jo želite izbrati, nato pritisnite preslednico. Za dodajanje k izboru uporabite tipke s puščicami za krmarjenje do prosojnice ali prosojnic, ki jih želite dodati, in znova pritisnite preslednico. Za preklic izbora prosojnice krmarite do prosojnice, nato pritisnite preslednico.

Kopiranje prosojnice:

 1. Uporabite smerne tipke za krmarjenje do prosojnice, ki jo želite kopirati, nato pritisnite krmilka+C.

 2. Uporabite smerne tipke za krmarjenje do prosojnice, kamor želite prilepiti skopirano prosojnico, nato pritisnite krmilka+V.

Premikanje prosojnice:

 1. Za krmarjenje do prosojnice, ki jo želite premakniti, uporabite smerne tipke, nato pritisnite krmilka+X.

 2. Krmarite do prosojnice, kamor želite premakniti prosojnico, nato pritisnite krmilka+V.

 3. Izberite Pred ali Za trenutno prosojnico, nato kliknite V redu.