Pripni na črte za pripenjanje

Pripne rob povlečenega predmeta na najbližjo črto za pripenjanje, ko spustite miško.

Ikona

Pripni na črte za pripenjanje