Pokaži/skrij prosojnico

Skrije izbrano prosojnico, tako da med projekcijo ni prikazana.

Številka skrite prosojnice je prečrtana. Za prikaz skrite prosojnice ponovno izberite Projekcija – Pokaži/Skrij prosojnico.

Ikona

Pokaži/skrij prosojnico