Oblikovanje prosojnice

Prikaže pogovorno okno Oblikovanje prosojnice, kjer lahko izberete shematično postavitev za trenutno prosojnico. Predmeti iz oblikovanja prosojnice bodo vstavljeni za predmete na trenutni prosojnici.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Prosojnica – Matrica prosojnice


Oblikovanje prosojnice

Pokaže oblikovanja prosojnic, ki jih lahko dodelite svoji prosojnici. Izberite oblikovanje in kliknite V redu, da ga uporabite za trenutno prosojnico.

Zamenjaj stran za ozadje

Uporabi ozadje izbranega oblikovanja prosojnice za vse prosojnice v dokumentu.

Izbriši neuporabljena ozadja

V dokumentu izbriše prosojnice ozadja in postavitve predstavitve, ki niso uporabljene oziroma na katere ni sklicev.

Naloži

Prikaže pogovorno okno Naloži oblikovanje prosojnice, kjer lahko izberete dodatna oblikovanja prosojnic.