Navzkrižno pojemanje

Ustvari like in jih porazdeli z enakimi koraki med dva predmeta risanja.

LibreOffice nariše niz vmesnih oblik med dvema izbranima predmetoma in rezultat združi.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Uredi – Navzkrižno pojemanje (samo LibreOffice Draw)


Nastavitve

Nastavi možnosti za navzkrižni preliv.

Koraki

Vnesite število oblik, ki jih želite med izbranima predmetoma.

Atributi navzkrižnega pojemanja

Izvede navzkrižno prelivanje lastnosti črt in polnila izbranih predmetov. Če so izbrani predmeti npr. zapolnjeni z različnimi barvami, bo med obema barvama izveden barvni preliv.

Enaka usmerjenost

Izvede enakomeren preliv med izbranimi predmeti.