Napredno

Določa možnosti podpore za programe Java v LibreOffice, vključno s tem, katero izvajalno okolje Java (JRE) naj uporabi. Določa tudi, ali naj bodo uporabljene eksperimentalne (nezanesljive) funkcionalnosti, kot sta snemanje makrov in dostop do strokovne prilagoditve.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Napredno.


Ikona opozorila

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Možnosti Java

Uporabi izvajalno okolje Java

Omogoča zaganjanje programov Java v LibreOffice. Če javanski program poskuša dostopati do trdega pogona, se pojavi opozorilo.

Že nameščena izvajalna okolja Java (JRE):

Izberite javansko izvajalno okolje JRE, ki ga želite uporabljati. Na nekaterih sistemih morate malo počakati, da se seznam izpiše. Na nekaterih sistemih morate ponovno zagnati LibreOffice, da spremenjena nastavitev začne veljati. Pot do JRE se izpiše pod seznamskim poljem.

Dodaj

Dodajte pot do korenske mape JRE na svojem računalniku. Pot je nastavljena v pogovornem oknu, ki se odpre.

Parametri

Odpre pogovorno okno Zagonski parametri Jave.

Pot do razredov

Odpre pogovorno okno Pot do razredov.

Dodatne funkcionalnosti

Omogoči poskusne funkcionalnosti

Omogoča funkcionalnosti, ki še niso dovršene ali morda vsebujejo znane hrošče. Seznam teh funkcionalnosti se iz različice v različico spreminja, lahko je tudi prazen.

Omogoči snemanje makrov

Omogoča snemanje makrov, tako bo na voljo tudi menijski ukaz Orodja – Makri – Posnemi makro.

Strokovna prilagoditev

Odpre pogovorno okno Strokovna prilagoditev za napredne nastavitve in prilagajanje LibreOffice.