Jeziki

Določa privzete jezike in nekatere druge področne nastavitve za dokumente.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Nastavitve jezika – Jeziki.


Ikona opozorila

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Jezik za

Uporabniški vmesnik

Izberite jezik uporabniškega vmesnika, torej jezik menijev, pogovornih oken, datotek pomoči. Nameščen mora biti vsaj še en dodaten jezikovni paket ali pa večjezična različica LibreOffice.

Vnos »Privzeto« izbere jezik uporabniškega vmesnika operacijskega sistema. Če ta jezik ni na voljo v namestitvi LibreOffice, postane privzeti jezik jezik namestitve LibreOffice.

Področna nastavitev

Določa področno nastavitev nastavitve države. To vpliva na nastavitve oštevilčevanja, valute in na merske enote.

Vnos »Privzeto« izbere krajevno nastavitev iz vašega operacijskega sistema.

Sprememba tega polja velja takoj. Vendar pa se nekatere oblike, ki so bile oblikovane po privzeti nastavitvi, spremenijo le, če dokument naložite znova.

Decimalno ločilo – Enaka kot področna nastavitev

Določa, da se ob kliku ustrezne tipke na številski tipkovnici uporabi decimalno ločilo, ki je nastavljeno v vašem sistemu.

Če je to potrditveno polje aktivirano, se, ko pritisnete tipko na številčni tipkovnici, vstavi znak, ki je prikazan v oklepajih za »Enako kot področna nastavitev«. Če to potrditveno polje ni aktivirano, se vstavi znak, ki ga poda vaš gonilnik za tipkovnico.

Privzeta valuta

Določa privzeto valuto, ki je uporabljena za izpis valute in za valutna polja. Če spremenite področno nastavitev, se privzeta valuta spremeni samodejno.

Privzeti vnos velja za valuto, ki je dodeljena izbrani področni nastavitvi.

Sprememba v polju Privzeta valuta bo posredovana vsem odprtim dokumentom in bo povzročila ustrezne spremembe v pogovornih oknih in ikonah, ki v teh dokumentih nadzirajo obliko valute.

Vzorci prepoznavanja datuma

Določa vzorce prepoznavanja datuma za trenutno krajevno nastavitev. Vnos v celico preglednice programa Calc in tabele programa Writer se mora ujemati z od krajevnih nastavitev odvisnimi vzorci prepoznavanja datuma, preden so prepoznani kot veljaven datum. Privzeti od krajevnih nastavitev odvisni vzorci prepoznavanja datuma se tvorijo ob gradnji, vendar jim lahko dodate tudi nove ali jih v tem polju za urejanje tudi spremenite.

Poleg tukaj definiranih vzorcev prepoznavanja datuma vsaka krajevna nastavitev sprejema vnos v vzorcu ISO 8601 Y-M-D in od LibreOffice 3.5 naprej to vodi tudi do uveljavitve zapisa YYYY-MM-DD.

Skladnja: Y pomeni leto, M pomeni mesec in D pomeni dan, ne glede na jezikovno izdajo programa.

Privzeti jeziki za dokumente

Določa jezike za preverjanje črkovanja, slovar sopomenk in deljenje besed.

Izbor jezika dokumenta

Ikona opozorila

Preverjanje črkovanja za izbrani jezik deluje le, če ste namestili ustrezen jezikovni modul. Pred navedbo jezika je kljukica, če je preverjanje črkovanja za ta jezik aktivirano.


Zahodni

Določa jezik, ki se uporablja za funkcijo preverjanja črkovanja v zahodni abecedi.

Azijski

Določa jezik, ki se uporablja za funkcijo preverjanja črkovanja v azijski abecedi.

CTL – kompleksne abecede

Določa jezik za preverjanje črkovanja kompleksne postavitve besedila.

Samo za trenutni dokument

Določa, da nastavitve za privzete jezike veljajo samo za trenutni dokument.

Napredna jezikovna podpora

Pokaži elemente vmesnika za vzhodno-azijske pisave

Aktivira podporo za azijske jezike. Sedaj lahko spremenite ustrezne nastavitve za azijske jezike v LibreOffice.

Če želite pisati v kitajščini, japonščini ali korejščini, lahko v uporabniškem vmesniku aktivirate podporo za te jezike.

Pokaži elemente vmesnika za dvosmerne pisave

Aktivira podporo za kompleksno postavitev besedila (angl. CTL – Complex Text Layout). Sedaj lahko v LibreOffice spremenite nastavitve za kompleksno postavitev besedila.

Jeziki s kompleksno postavitvijo besedila

Prezri sistemski vnosni jezik

Določa, ali bodo spremembe sistemskega vnosnega jezika/tipkovnice prezrte. Če bodo prezrte, bo vneseno besedilo upoštevalo jezik dokumenta ali trenutnega odstavka in ne trenutnega sistemsko nastavljenega jezika.

Ikona opozorila

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.