Microsoft Office

Določa nastavitve za uvažanje in izvažanje dokumentov programa Microsoft Office.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – Nalaganje/shranjevanjeMicrosoft Office.


Vdelani predmeti

Razdelek Vdelani predmeti določa nastavitve za uvažanje in izvažanje predmetov OLE programa Microsoft Office.

Te nastavitve veljajo, če ne obstaja strežnik OLE Microsoft (npr. v UNIX-u) ali če strežnik OLE LibreOffice ni pripravljen za urejanje predmetov OLE.

Če je strežnik OLE vdelanega predmeta aktiven, bo za ravnanje s predmetom uporabljen strežnik OLE.

Če je strežnik OLE za predmete MathType aktiven, lahko vdelane predmete MathType pretvorite v predmete LibreOffice Math. Pri tem vdelani predmeti MathType ne smejo presegati specifikacije MathType 3.1.

Seznamsko polje

Polje Seznamsko polje prikaže vnose za par predmetov OLE, ki jih je mogoče pretvoriti med nalaganjem v LibreOffice (N) in/ali med shranjevanjem v Microsoftovi obliki (S).

Potrdite polje v stolpcu [N] pred vnosom, če bo predmet OLE vrste Microsoft pretvorjen v navedeni predmet OLE LibreOffice, ko se v LibreOffice naloži dokument vrste Microsoft.

Potrdite polje v stolpcu [S] pred vnosom, če bo predmet OLE LibreOffice pretvorjen v navedeni predmet OLE vrste Microsoft, ko je dokument shranjen v vrsti datotek Microsoft.

Ozadje znaka

Pisarniški paket Microsoft Office pozna dva atributa znaka, ki sta podobna ozadju znaka v LibreOffice. Izberite ustrezni atribut (poudarjanje ali senčenje), ki ga želite uporabiti ob izvozu v zapise paketa Microsoft Office.