Pripomočki za oblikovanje

V dokumentih z besedilom in v dokumentih HTML LibreOffice določa prikaz nekaterih znakov in neposredne kazalke.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/WebPripomočki za oblikovanje.


Prikaz

Določa, kateri nenatisljivi znaki so vidni na ekranu. Aktivirajte ikono Oblikovalne oznake v orodni vrstici Standardno. Prikazani bodo vsi znaki, ki ste jih izbrali na zavihku Pripomočki za oblikovanje.

Konec odstavka

Določa, ali so prikazana ločila odstavka. Ločila odstavka vsebujejo tudi informacijo o obliki odstavka.

Delilni vezaji

Določa, ali so prikazani uporabniško določeni delilni vezaji. To so skrita ločila, ki jih vnesete v besedo, če pritisnete tipki Besede z delilnimi vezaji so ločene le na koncu vrstice na mestu, kjer je vstavljen delilni vezaj, ne glede na to, ali je samodejno deljenje besed vključeno ali ne.

Presledki

Določa, ali naj bo vsak presledek v besedilu prikazan s piko.

Nedeljivi presledki

Določa, da so nedeljivi presledki prikazani kot siva polja. Nedeljivi presledki niso deljeni na koncu vrstice in jih vnesete s kombinacijo tipk .

Tabulatorji

Določa, da so tabulatorska mesta prikazana kot majhne puščice.

Prelomi

Prikaže vse prelome vrstic, vstavljene s kombinacijo tipk dvigalka+vnašalka. Ti prelomi ustvarijo novo vrstico, vendar ne začnejo novega odstavka.

Skrito besedilo

Prikaže besedilo, ki uporablja obliko znakov »skrito«, kadar je vključena možnost Pogled – Oblikovalne oznake.

Polja: Skrito besedilo (ne velja za dokumente HTML)

Prikaže besedilo, ki je skrito s pomočjo polja Pogojno besedilo ali Skrito besedilo.

Polja: Skriti odstavki (ne velja za dokumente HTML)

Če ste vstavili besedilo s pomočjo polja Skriti odstavek, določi, ali bo skriti odstavek prikazan ali ne. Ta možnost ima isto funkcijo kot menijski ukazi , ki so na voljo v odprtih dokumentih z besedilom.

Neposredna kazalka (ne velja za dokumente HTML)

Določa vse lastnosti neposredne kazalke.

Neposredna kazalka

Vklopi neposredno kazalko. To funkcijo lahko vklopite tudi z ikono Vklopi/izklopi neposredno kazalko v vrstici Orodja ali z izborom ukaza Vklopi/izklopi neposredno kazalko v dokumentu z besedilom.

Vstavi (ne velja za dokumente HTML)

Določa možnosti vstavljanja za neposredno kazalko. Novi odstavek je lahko pisati ali vstaviti na katerokoli mesto v dokumentu. Položaj določite s klikom tega mesta. Lastnosti novega odstavka so odvisne od izbrane možnosti. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:

Poravnava odstavka

Nastavi poravnavo odstavka, kadar uporabljamo direktno kazalko. Odstavek je poravnan levo, desno ali na sredino glede na to, kam kliknete. Kazalka pred klikom na miško v obliki trikotnika kaže, katera poravnava je izbrana.

Levi rob odstavka

Ko je uporabljena neposredna kazalka, je levi zamik odstavka nastavljen vodoravno na mesto, kamor ste kliknili neposredno kazalko. Odstavek je poravnan levo.

Tabulatorji

Če je uporabljena neposredna kazalka, je v novi odstavek dodanih toliko tabulatorskih mest, da je dosežen položaj, kamor ste kliknili.

Tabulatorji in presledki

Če je uporabljena neposredna kazalka, je v novi odstavek dodanih toliko tabulatorskih mest in presledkov, da je dosežen položaj, kamor ste kliknili.

Ikona opombe

Vse možnosti vstavljanja se nanašajo le na trenutni odstavek, ustvarjen z neposredno kazalko.


Zaščitena območja – Omogoči kazalko

Določa, da lahko postavimo kazalko v zaščiteno območje, ne moremo pa ničesar spreminjati.