Pogled

Določa privzete nastavitve za prikaz predmetov v dokumentu z besedilom in privzete nastavitve za elemente okna.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite dokument z besedilom, izberite – LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web Pogled.


Črte za pripenjanje

Določa nastavitve, ki se nanašajo na prikaz mej.

Vodila med premikanjem

Med premikanjem okvirov okoli njih prikaže črte za pripenjanje. Izberite Vodila med premikanjem, če želite med premikanjem videti natančen položaj predmeta v obliki linijskih vrednosti.

Pogled

Določa, ali so prikazani drsni trakovi in ravnilo.

Vodoravno ravnilo

Prikaže vodoravno ravnilo. Izberite želeno mersko enoto iz prikazanega seznama.

Navpično ravnilo

Prikaže navpično ravnilo. Izberite želeno mersko enoto iz prikazanega seznama.

Desno poravnano

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Poravna navpično ravnilo z desnim robom.

Gladko drsenje

Aktivira funkcijo gladkega drsenja po strani. Hitrost drsenja je odvisna od velikosti in barvne globine zaslona.

Prikaz

Določa, kateri elementi dokumenta so prikazani.

Slike in predmeti

Določa, ali prikaže slike in predmete na zaslonu. Če so ti elementi skriti, boste videli prazne okvire kot ograde.

Prikaz slik lahko nadzirate tudi z ikono Slike in grafikoni. Če je odprta datoteka z besedilom, se ta ikona nahaja v vrstici Orodja.

Ikona opombe

Če možnost Slike in predmeti ni izbrana, potem slike ne bodo prenesene z interneta. Grafike v tabeli brez prikaza njihove velikosti lahko povzročijo težave pri prikazovanju, če na strani, kjer brskate, uporabljajo starejši standard HTML.


Tabele

Prikaže tabele, ki se nahajajo v vašem dokumentu.

Če želite prikaz mej tabel, z desno tipko miške kliknite katerokoli tabelo in izberite Meje tabele ali pa izberite Tabele – Meje tabele v dokumentu Writer.

Risbe in kontrolniki

Prikaže risbe in kontrolnike, ki se nahajajo v vašem dokumentu.

Kode polj

Prikaže imena polj v dokumentu namesto njihove vsebine. Lahko izberete tudi Pogled – Imena polj v dokumentu z besedilom.

Komentarji

Prikaže komentarje. S klikom komentarja lahko urejate njegovo besedilo. Za iskanje in brisanje komentarja uporabite kontekstni meni Krmarja. Za brisanje tega komentarja ali vseh komentarjev ali vseh komentarjev tega avtorja uporabite kontekstni meni komentarja.

Nastavitve (samo za dokumente HTML)

Merska enota (samo za dokumente HTML)

Določa enoto za dokumente HTML.