Barva

Omogoči vam, da izberete barvo iz barvne palete, uredite obstoječo barvo ali določite nove barve.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Področje, zavihek Barve.


Barve

Paleta

Določa ime izbrane palete. Tukaj lahko izberete drugo paleto.

Nabor barv

Vsebuje seznam razpoložljivih barv. Želeno barvo izberite s seznama s klikom.

Nedavne barve

Prikaže zadnjih dvanajst izbranih in uporabljenih barv. Ob izboru nove barve se slednja doda na levo stran seznama. Če je seznam že poln in izberete novo barvo, je barva na skrajni desni strani izbrisana.

Dodaj

Doda novo barvo na paleto Po meri.

Izbriši

Izbriše izbrano barvo brez potrjevanja.

Ikona opombe

Izbrišete lahko le barve s palete po meri.


Novo

Prikaže predogled izbrane barve v barvni paleti in spremembe, ki jih opravite s spodnjimi kontrolniki.

R

Koda rdeče komponente barve. Možne vrednosti so med 0 in 255.

G

Koda zelene komponente barve. Možne vrednosti so med 0 in 255.

B

Koda modre komponente barve. Možne vrednosti so med 0 in 255.

Šestn. št.

Koda barve, izražena kot šestnajstiška vrednost.

Izberi

LibreOffice omogoča, da določite lastne barve s pomočjo dvodimenzionalnega grafičnega in številskega grafikona prelivov v pogovornem oknu Izberi barvo.