Uporabniški podatki

Ta zavihek uporabite za vnos ali urejanje uporabniških podatkov. Nekatere podatke je morda ob sami namestitvi LibreOffice že vnesel uporabnik ali skrbnik sistema.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite – LibreOffice – Uporabniški podatki.


Uporabniški podatki so uporabljeni v predlogah in čarovnikih v LibreOffice. S pomočjo vstavljenih podatkovnih polj »Ime« in »Priimek« ste npr. samodejno vodeni kot avtor novega dokumenta. To lahko vidite pod Datoteka – Lastnosti.

Nekateri uporabniški podatki so samodejno vključeni v notranji slovar, tako da jih črkovalnik prepozna. Če naredite tipkarsko napako, program lahko uporabi te podatke in predlaga zamenjavo. Upoštevajte, da spremembe podatkov začnejo veljati šele, ko ponovno zaženete LibreOffice.

Naslov

Uporabite polje Naslov za vnos in urejanje osebnih uporabniških podatkov.

Podjetje

V to polje vnesite ime svojega podjetja.

Ime

Vnesite svoje ime.

Priimek

Vnesite svoj priimek.

Začetnice

Vnesite svoje začetnice.

Ulica

V to polje vnesite ime ulice.

Poštna številka

V to polje vnesite poštno številko.

Mesto

Vnesite kraj bivanja.

Pokrajina / zvezna država

Vnesite pokrajino oz. zvezno državo.

Naziv

V to polje vnesite svoj naziv.

Položaj

V to polje vnesite svoj položaj v podjetju.

Tel. (doma)

V to polje vnesite svojo domačo telefonsko številko.

Tel. (služba)

V to polje vnesite številko svojega službenega telefona.

Faks

V to polje vnesite številko svojega faksa.

E-pošta

Vnesite svoj e-poštni naslov. Primer: moje.ime@moj.ponudnik.si