Možnosti

Ta ukaz odpre pogovorno okno za prilagajanje programa po meri.

Vse nastavitve se samodejno shranijo. Če želite razširiti vnos, dvokliknite nanj ali kliknite znak plus pred njim. Če ga želite skrčiti, kliknite znak minus ali znova dvokliknite vnos.

Ikona opombe

Prikazani so le vnosi, ki veljajo za trenutni dokument. Če je ta besedilni dokument, vidite vnos za LibreOffice Writer, enako velja za ostale module LibreOffice. V tem pogovornem oknu sta LibreOffice Impress in LibreOffice Draw obravnavana kot isti modul. Skupni vnosi so vedno vidni.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite .

Ikona opombe

Opozorilo za uporabnike macOS: Pomoč na številnih mestih omenja menijsko pot Orodja – Možnosti. Namesto nje uporabite LibreOffice – Nastavitve v glavnem meniju macOS. Oba menijska ukaza odpreta pogovorno okno Možnosti.Gumbi pogovornega okna Možnosti

V redu

Shrani spremembe na strani in zapre pogovorno okno Možnosti.

Prekliči

Zapre pogovorno okno Možnosti in opusti vse opravljene spremembe.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene možnosti v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko se je pogovorno okno odprlo.

Ikona opozorila

Nekaterih nastavitev po urejanju ne morete več ponastaviti. Lahko jih ročno uredite na prvotne nastavitve ali kliknete Prekliči, da se pogovorno okno Možnosti ponovno odpre.


Pomoč

Odpre vsebino pomoči za prikazano stran Možnosti.

LibreOffice

To pogovorno okno uporabite za urejanje splošnih nastavitev za delo s programom LibreOffice. Informacija pokriva teme kot so uporabniški podatki, shranjevanje, tiskanje, poti do pomembnih datotek in map ter privzete barve.

Nalaganje/shranjevanje

Določa splošne nastavitve za nalaganje/shranjevanje.

Nastavitve jezika

Določa lastnosti za dodatne jezike.

LibreOffice Writer

Te nastavitve določajo način upravljanja dokumentov z besedilom, ki so bili ustvarjeni v LibreOffice. Možno je definirati tudi nastavitve za trenutni dokument z besedilom.

LibreOffice Writer/Web

Določa osnovne nastavitve za dokumente LibreOffice v zapisu HTML.

LibreOffice Calc

Določa razne nastavitve preglednic, vsebine, ki naj bodo prikazane, in smer kazalke po vnosu v celico. Določite lahko tudi sezname razvrščanja, število decimalnih mest in nastavitve za beleženje in označevanje sprememb.

LibreOffice Impress

Določa različne nastavitve za na novo ustvarjene predstavitve, kot so npr. vsebine, ki bodo prikazane, uporabljene merske enote, ali in kako se izvaja poravnava mreže.

LibreOffice Draw

Določa splošne nastavitve za dokumente z risbami, vključno s vsebinami, ki bodo prikazane, merilom, ki bo uporabljeno, poravnavo mreže in vsebinami, ki bodo natisnjene po privzeti nastavitvi.

LibreOffice Math

Določa obliko tiskanja in možnosti tiskanja za vse nove dokumente s formulami. Te možnosti uporabi, ko formulo natisnete neposredno iz LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Določa splošne nastavitve za vire podatkov v LibreOffice.

Grafikoni

Določa splošne nastavitve za grafikone.

Internet

Določa nastavitve za splet.