Preklapljanje med vstavnim in prepisnim načinom

S tipkovnico:

Pritisnite Vstavi za preklapljanje med prepisnim in vstavnim načinom. Trenutni način je prikazan v vrstici stanja.

Z miško:

V vrstici stanja kliknite na površino, ki označuje trenutni način, da lahko preklopite na drugega:

Ukazi na tipkovnici