Kopiranje atributov s preslikovalnikom oblik

Orodje Preslikovalnik oblik lahko uporabite za kopiranje oblike izbranega besedila ali predmeta, ki jo uporabite na drugem besedilu ali predmetu.

Ikona opombe

V modulu Calc se Preslikovalnik oblik nanaša le na oblikovanje celic.


  1. Izberite besedilo ali predmet, katerega oblikovanje želite kopirati.

  1. V vrstici Standardno kliknite ikono Preslikovalnik oblik.

    Kazalka se spremeni v vedro z barvo.

    Ikona namiga

    Če želite oblikovanje uporabiti na več izborih, dvokliknite ikono Preslikovalnik oblik Ikona. Ko uporabite vse parametre oblikovanja, znova kliknite ikono.


  2. Izberite ali kliknite besedilo ali drug predmet, ki mu želite dodeliti parametre oblikovanja.

Ikona namiga

Privzeto se kopira le oblikovanje znakov; če želite vključiti oblikovanje odstavkov, držite ob kliku pritisnjeno . Če želite kopirati le oblikovanje odstavkov, držite ob kliku pritisnjeno kombninacijo tipk +dvigalka.


Oblike odstavka so tiste, ki se uporabljajo v celem odstavku. Znakovne oblike so tiste, ki se uporabljajo le v delu odstavka. Če npr. krepko obliko uporabite za cel odstavek, je krepka pisava oblika odstavka. Če del tega odstavka iz krepke vrnete v navadno pisavo, bo krepka oblika še vedno oblika odstavka, del odstavka, ki ste mu odstranili krepko pisavo, pa bo imel znakovno obliko »ni krepko«.

Naslednja tabela opisuje atribute za oblikovanje, ki jih Preslikovalnik oblik lahko kopira:

Vrsta izbora

Komentar

Nič ni izbrano, kazalka pa se nahaja znotraj odlomka besedila

Kopira obliko trenutnega odstavka in obliko naslednjega znaka v poteku besedila.

Izbrano je besedilo

Kopira obliko zadnjega izbranega znaka in odstavka, ki ta znak vsebuje.

Izbran je okvir

Kopira atribute okvira, ki so navedeni v pogovornem oknu Oblika – Okvir in predmet – Lastnosti. Vsebina, velikost, položaj, povezovanje, hiperpovezave in makri v okviru se ne kopirajo.

Izbran je predmet

Kopira obliko predmeta, ki je navedena v pogovornem oknu Oblika – Grafika ali Oblika – Risani predmet. Vsebina, velikost, položaj, povezovanje, hiperpovezave in makri v predmetu se ne kopirajo.

Izbran je kontrolnik obrazca

Ni podprto

Izbran je risani predmet

Kopira vse atribute oblikovanja. V modulih Impress in Draw kopira tudi besedilno vsebino predmeta.

Izbrano je besedilo znotraj celic modula Calc

Ni podprto

Izbrana je tabela ali celice v modulu Writer

Kopira obliko, ki je navedena na zavihkih Tabela, Potek besedila, Obrobe in Ozadje pogovornega okna Oblika – Tabela. Oblikovanje odstavka in znaka se prav tako kopirata.

Izbrana je tabela ali celice v modulu Calc

Kopira obliko, ki je navedena v pogovornem oknu Oblika – Celica, in obliko vsebine celic.