Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke