Uporaba orodnih vrstic

Nekatere ikone v orodni vrstici, npr. ikona Barva pisave, lahko odprejo drugo orodno vrstico. Kliknite puščico zraven ikone, če želite odpreti orodno vrstico z dodatnimi ikonami.

Sedaj lahko kliknete ikono, ki jo želite aktivirati, ali pa z miško primete naslovno vrstico orodne vrstice, jo povlečete in pri tem ves čas držite pritisnjen miškin gumb.

Kontekst orodnih vrstic

Nekatere orodne vrstice se glede na kontekst odprejo samodejno. Ko npr. kliknete v tabelo v dokumentu z besedilom, se odpre orodna vrstica Tabela. Ko kliknete v odstavek z označevanjem, se odpre orodna vrstica Označevanje in oštevilčevanje.

Ikona opozorila

Orodne vrstice so privzeto skrite, ko je omogočena zloženka.


Za začasno zaprtje orodne vrstice

Kliknite ikono v naslovni vrstici orodne vrstice ali izberite Zapri orodno vrstico iz kontekstnega menija. Orodna vrstica se bo ponovno samodejno prikazala, ko bo kontekst spet aktiven.

Za dokončno zaprtje orodne vrstice

Ko je orodna vrstica vidna, izberite Pogled – Orodne vrstice in kliknite ime orodne vrstice, da odstranite kljukico.

Za prikaz zaprte orodne vrstice

Če želite narediti plavajočo orodno vrstico

Če želite ponovno priložiti plavajočo vrstico

Ikona opombe

Sidranje orodnih vrstic in oken z načinom povleci in spusti je odvisno od vaših nastavitev za operacijski sistem Window Manager. Vašemu sistemu morate omogočiti, da takrat, ko premaknete okno, pokaže polno vsebino, ne le zunanji okvir.