Kako uporabljamo zbirke podatkov v LibreOffice Base

V LibreOffice Base lahko dostopate do podatkov, ki so shranjeni v številnih različnih vrstah zbirk podatkov. LibreOffice Base podpira nekatere osnovne datotečne oblike zbirk podatkov, kot je dBASE. Lahko pa LibreOffice Base uporabite tudi za povezavo z zunanjimi relacijskimi zbirkami podatkov, kakršni sta MySQL in Oracle.

Naslednje vrste zbirk podatkov lahko v LibreOffice Base samo berete. Z LibreOffice Base pri teh vrstah zbirk podatkov ni mogoče spremeniti zgradbe zbirke podatkov niti urejati, vstavljati ali brisati zapisov:

Kako uporabljamo zbirke podatkov v LibreOffice

Čarovnik za zbirke podatkov omogoča ustvarjanje datoteke zbirke podatkov in registracijo nove zbirke podatkov v LibreOffice.

Ikona opombe

Datoteka zbirke podatkov vsebuje poizvedbe, poročila in obrazce za zbirko podatkov kot tudi povezavo do zbirke podatkov, v kateri so shranjeni zapisi. Podatki o oblikovanju so prav tako shranjeni v datoteki zbirke podatkov.