Oblikovanje tabele

V oknu Oblikovanje tabele določate nove tabele ali urejate zgradbo tabele.

Za dostop do tega ukaza ...

V oknu datoteke zbirke podatkov kliknite ikono Tabele. Izberite Vstavi – Oblikovanje tabele ali Uredi – Uredi


Pregled zbirke podatkov

Oblikovanje tabele

Okno ima svojo menijsko vrstico. Vsebuje tudi ukaz Oblikovanje indeksa

Območje definicije tabele

Na tem območju definirate zgradbo tabele.

Ime polja

Določa ime podatkovnega polja. Upoštevajte omejitve zbirke podatkov, kot so dolžina imena, posebni znaki in presledki.

Vrsta polja

Določa vrsto polja.

Opis

Določa neobvezni opis.

Glave vrstic vsebujejo naslednje ukaze kontekstnega menija:

Izreži

Izreže izbrano vrstico in jo postavi na odložišče.

Kopiraj

Kopira izbrano vrstico na odložišče.

Prilepi

Prilepi vsebino odložišča.

Izbriši

Izbriše izbrano vrstico.

Vstavi vrstice

Vstavi prazno vrstico nad trenutno vrstico, če tabela še ni bila shranjena. Vstavi prazno vrstico na konec tabele, če je bila tabela že shranjena.

Primarni ključ

Če je ta ukaz potrjen, je podatkovno polje v tej vrstici primarni ključ. S klikom na ukaz aktivirate/deaktivirate stanje. Ukaz je viden samo, če vir podatkov podpira primarne ključe.

Lastnosti polja

Določa lastnosti trenutno izbranega polja.

Dolžina

Določa dolžino podatkovnega polja.

Decimalna mesta

Določa število decimalnih mest za številsko polje ali decimalno polje.

Privzeta vrednost

Določa privzeto vrednost v novih podatkovnih zapisih.

Primer oblikovanja

Prikaže kodo oblike, ki jo lahko izberete z gumbom ... .

...

Ta gumb odpre pogovorno okno Oblika polja.

Območje pomoči

Prikazuje besedila pomoči.