Več kontrolnikov

Orodna vrstica Več kontrolnikov se odpre, ko kliknete ikono Več kontrolnikov v orodni vrstici Kontrolnki obrazca.

Pomikalnik

Ikona

Ustvari pomikalnik.

Če preglednici programa Calc dodate pomikalnik, lahko uporabite stran zavihka Podatki, da ustvarite dvosmerno povezavo med pomikalnikom in celico. Posledično bodo vsebine pomikalnika posodobljene, ko boste spremenili vsebine celice. Nasprotno pa bodo vsebine celice posodobljene, če boste spremenili vrednost pomikalnika.

Drsni trak

Ikona

Ustvari drsni trak.

Določite lahko naslednje lastnosti drsnega traku:

ime UI

Pomeni

Vrednost drsnega traku min.

Določa najmanjšo višino ali najmanjšo širino drsnega traku.

Vrednost drsnega traku maks.

Določa največjo višino ali največjo širino drsnega traku.

Privzeta drsna vrednost

Določa privzeto vrednost drsnega traku, ki se uporablja, ko ponastavite obrazec.

Usmerjenost

Določa usmerjenost drsnega traku, torej vodoravno ali navpično.

Majhna sprememba

Določa najmanjši obseg, v katerem lahko drsite drsni trak, npr. s klikom na puščico.

Velika sprememba

Določa obseg, v katerem velik prag drsi drsni trak, ko npr. kliknite med pomnilnik in puščico drsnega traku.

Zakasnitev

Določa zakasnitev (v milisekundah) med sproženimi dogodki drsnega traku. Primer: zakasnitev, ki nastane, ko kliknete na puščični gumb na drsnem traku in držite gumb miške.

Barva simbola

Določa barvo puščic na drsnem traku.

Vidna velikost

Določa velikost pomnilnika drsnega traku v »vrednostnih enotah«. Iz vrednosti (»Drsna vrednost maks.« minus »Drsna vrednost min.«) / 2 npr. izhaja pomnilnik drsnega traku, ki zasede polovico drsnega traku.

Če želite, da bi bila širina drsnega traku enaka njegovi višini, nastavite vidno velikost na ničlo.


V preglednici programa Calc lahko uporabite stran zavihka Podatki, da ustvarite dvosmerno povezavo med drsnim trakom in celico.

Gumb z grafiko

Ikona

Ustvari gumb, ki je prikazan kot podoba.Gumb za grafiko ima poleg grafične predstavitve enake lastnosti kot »navadni« gumb.

Grafični kontrolnik

Ikona

Ustvari grafični kontrolnik. Uporablja se samo za dodajanje podob iz zbirke podatkov. V dokumentu z obrazcem dvokliknite enega izmed teh kontrolnikov, da odprete pogovorno okno Vstavi grafiko, da vstavite podobo. Obstaja tudi kontekstni meni (ne v oblikovalnem načinu) z ukazi za vstavljanje in brisanje podob.

Podobe iz zbirke podatkov se lahko prikažejo v obrazcu, nove podobe pa se lahko vstavijo v zbirko podatkov, če grafični kontrolnik ni zaščiten pred zapisovanjem. Kontrolnik se mora nanašati na polje zbirke podatkov vrste podobe. Zaradi tega vnesite podatkovno polje v okno lastnosti na strani zavihka Podatki.

Datumsko polje

Ikona

Ustvari datumsko polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, so datumske vrednosti privzete iz zbirke podatkov.

Če datumskemu polju dodate »spustno« lastnosti, lahko uporabnik odpre koledar, da izbere datum v datumskem polju. To velja tudi za datumsko polje znotraj polja Kontrolnik tabele.

Ikona namiga

Datumska polja lahko uporabnik enostavno uredi s smernima tipkama navzgor in navzdol. Dan, mesec ali leto se lahko zvišajo ali znižajo z uporabo smernih tipk, kar je odvisno od položaja kazalke.


Posebne opombe na datumskih poljih.

Časovno polje

Ikona

Ustvari časovno polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, lahko časovne vrednosti za obrazec privzamete iz zbirke podatkov.

Ikona namiga

Časovna polja lahko uporabnik enostavno uredi s smernima tipkama navzgor in navzdol. Ure, minute ali sekunde se lahko zvišajo ali znižajo z uporabo smernih tipk, kar je odvisno od položaja kazalke.


Izbor datoteke

Ikona

Ustvari gumb, ki omogoča izbor datotek.

Številsko polje

Ikona

Ustvari številsko polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, lahko časovne vrednosti v obrazcu privzamete iz zbirke podatkov.

Valutno polje

Ikona

Ustvari valutno polje. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, lahko vsebine valutnega polja v obrazcu privzamete iz zbirke podatkov.

Vzorčno polje

Ikona

Ustvari vzorčno polje. Vzorčna polja so sestavljena iz urejevalne maske in maske znakov. Urejevalna maska določa, katere podatke lahko vnesete. Maska znakov določa vsebine vzorčnega polja, ko nalagate obrazec.

Ikona opombe

Upoštevajte, da se vzorčnih polj ne more izvoziti v HTML format.


Skupinsko polje

Ikona

Ustvari okvir, ki vizualno združi več kontrolnikov. Skupinska polja dopuščajo, da v okvirju združite gumbe z možnostmi.

Če vstavite skupinski okvir v dokument, se zažene Čarovnik skupinskih elementov, ki dopušča, da enostavno ustvarite izbirni gumb.

Opomba: Če povlečete skupinsko polje čez obstoječe kontrolnike, nato pa želite izbrati kontrolnik, morate najprej odpreti kontekstni meni tega skupinskega polja in izbrati Razporedi – Pošlji v ozadje. Nato izberite kontrolnik, medtem ko pritisnete .

Ikona opombe

Skupinska polja se uporabljajo le za vizualne učinke. Funkcionalno združevanje izbirnih polj se lahko naredi s pomočjo definicije imena: pod lastnostmi Imena vseh izbirnih polj vnesite enako ime, da jih združite.


Kontrolnik tabele

Ikona

Ustvari kontrolnik tabele, da prikaže tabelo zbirke podatkov. Če ustvarite nov kontrolnik tabele, se pojavi Čarovnik za elemente tabele.

Posebne informacije o kontrolnikih tabel.

Vrstica za krmarjenje

Ikona

Ustvari vrstico za krmarjenje.

Vrstica za krmarjenje dopušča, da se premikate po zapisih zbirke podatkov ali obrazcu zbirke podatkov. Kontrolniki na tej vrstici za krmarjenje delujejo enako kot kontrolniki na privzeti vrstici za krmarjenje v LibreOffice.