Izvorna koda HTML

Prikaže se izvorno besedilo trenutnega dokumenta HTML. Ta pogled je na voljo pri ustvarjanju novega dokumenta HTML ali pri urejanju že obstoječega.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Izvorna koda HTML

Odprite kontekstni meni v dokumentu HTML

Ikona

Izvorna koda HTML


V načinu izvorne kode HTML lahko pogledate in uredite značke HTML-ja. Shranite dokument kot navaden besedilni dokument. Pripišite končnico .html ali .htm, da določite dokument kot HTML.