Vključi/Izključi oblikovalni pogled

Prikaže oblikovalni pogled ali pogled poizvedbe SQL.

Ikona

Vključi/Izključi oblikovalni pogled