Vir podatkov kot tabela

Aktivira dodatni pogled tabele, ko ste v pogledu obrazca. Ko je funkcija Vir podatkov kot tabelaaktivirana, vidite tabelo na območju nad obrazcem.

Ikona

Vir podatkov kot tabela

Pogled tabele in pogled obrazca prikazujeta iste podatke. Spremembe, narejene v tabeli, so vidne tudi v obrazcu in spremembe obrazca so vidne v tabeli.

Če je v dokumentu več logičnih obrazcev, tabela lahko naenkrat prikaže le enega.