Dogodki

Na zavihku Dogodki s pomočjo makra povežete določene dogodke, ki se izvedejo v obrazcu.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Obrazec – zavihek Dogodki

Odprite orodno vrstico Kontrolniki obrazca ali Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Obrazec – zavihek Dogodki


Če želite povezati dogodek z makrom, najprej zapišite makro, ki vsebuje vse ukaze, ki bodo izvršeni ob določenem dogodku. Nato kliknite gumb ... poleg želenega makra in ga tako dodelite ustreznemu dogodku. Odpre se pogovorno okno Dodeli makro, v katerem lahko izberete makro.

Naslednja dejanja lahko nastavite individualno, kar pomeni, da lahko določite dejanje v posebnem pogovornem oknu:

  1. prikaz sporočila o napaki,

  1. potrditev brisanja (pri podatkovnih zapisih),

  1. poizvedba po parametrih,

  1. preverjanje vnosa pri shranjevanju podatkovnih zapisov.

To pomeni, da lahko nastavite zahtevo po »potrditvi brisanja«, kot je npr. »Ali ste prepričani, da želite izbrisati stranko xyz?«, kadar brišete podatkovni zapis.

Ikona opombe

Dogodkov, ki so prikazani v pogovornem oknu Dogodki, ni mogoče oblikovati neposredno. Dogodek lahko izbrišete s seznama, če pritisnete brisalko.


V nadaljevanju so opisani vsi dogodki v obrazcu, ki jih lahko povežete z makrom:

Izpolni parametre

Dogodek Izpolnitev parametrov nastopi, kadar naloženi obrazec vsebuje parametre, ki morajo biti izpolnjeni. Vir podatkov za obrazec je lahko naslednji ukaz SQL:

SELECT * FROM naslov WHERE ime=:ime

:ime je tisti parameter, ki mora biti pri nalaganju izpolnjen. Če je le mogoče, bo parameter samodejno izpolnjen iz glavnega obrazca. V nasprotnem primeru bo priklican ta dogodek in parameter bo izpolnjen s pomočjo makra.

Nastala je napaka

Dogodek Nastala je napaka se sproži, če pri dostopu do vira podatkov pride do napake. To velja za obrazce ter seznamska in kombinirana polja.

Ob nalaganju

Dogodek Ob nalaganju nastopi takoj potem, ko je bil obrazec naložen.

Ob ponovnem nalaganju

Dogodek Ob ponovnem nalaganju nastopi takoj potem, ko je bil obrazec ponovno naložen. Podatkovna vsebina je že bila osvežena.

Ob zapiranju

Dogodek Ob zapiranju nastopi takoj potem, ko se obrazec zapre oz. loči od vira podatkov.

Po spremembi zapisa

Dogodek Po spremembi zapisa nastane takoj potem, ko se prestavi kazalec trenutnega zapisa.

Po zapisu

Dogodek Po zapisu nastane takoj potem, ko je bil trenutni zapis spremenjen.

Potrditev brisanja

Dogodek Potrditev brisanja nastopi, ko iz obrazca izbrišete podatke. Povezani makro lahko npr. v pogovornem oknu zahteva potrditev.

Pred ponovnim nalaganjem

Dogodek Pred ponovnim nalaganjem nastane preden se obrazec ponovno naloži. Podatkovna vsebina še ni bila osvežena.

Pred posodobitvijo

Dogodek Pred posodobitvijo nastane preden je spremenjena vsebina kontrolnika zapisana v vir podatkov. Povezani makro lahko to dejanje prepreči tako, da vrne »FALSE«.

Po posodobitvi

Dogodek Po posodobitvi nastane potem, ko je bila spremenjena vsebina kontrolnika zapisana v vir podatkov.

Pred ponastavljanjem

Dogodek Pred ponastavljanjem nastane, preden ponastavite obrazec. Povezan makro lahko to dejanje prepreči tako, da vrne »FALSE«.

Obrazec bo ponastavljen, če dogodek izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  1. Uporabnik pritisne gumb (HTML), ki je določen za ponastavitev.

  2. V obrazcu, ki je povezan z virom podatkov, uporabnik ustvari nov in prazen zapis. V zadnjem zapisu lahko npr. pritisnete gumb Naslednji zapis.

Po ponastavitvi

Dogodek Po ponastavitvi nastane potem, ko je bil obrazec ponastavljen.

Pred pošiljanjem

Dogodek Pred pošiljanjem nastane preden pošljete podatke iz obrazca.

Pred spremembo zapisa

Dogodek Pred spremembo zapisa nastane preden se premakne kazalec trenutnega zapisa. Povezani makro lahko to dejanje prepreči npr. tako, da vrne »FALSE«.

Pred zapiranjem

Dogodek Pred zapiranjem nastopi preden se obrazec zapre oz. loči od vira podatkov.

Pred zapisom

Dogodek Pred zapisom nastane preden je trenutni zapis spremenjen. Povezan makro lahko npr. v pogovornem oknu zahteva potrditev.