Dogodki

Na zavihku Dogodki lahko povežete makre z dogodki, ki se izvedejo v poljih kontrolnika obrazca.

Ko pride do dogodka, bo poklican povezani makro. Če želite dogodku dodeliti makro, pritisnite gumb .... Odpre se pogovorno okno Dodeli makro.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Kontrolnik – zavihek Dogodki

Odprite orodno vrstico Kontrolniki obrazca ali Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Kontrolnik – zavihek Dogodki


Glede na kontrolnik lahko pride do različnih dogodkov. Na zavihku Dogodki so našteti le tisti dogodki, ki veljajo za izbrani kontrolnik in kontekst. Definirani so naslednji dogodki:

Odobri dejanje

Ta dogodek se zgodi, preden je dejanje sproženo s klikom na kontrolnik. S klikom gumba »Pošlji« npr. zaženete dejanje pošiljanja, vendar se dejanski proces »pošlji« izvede šele, ko se izvrši dogodek Na začetku. Z dogodkom Odobri dejanje lahko proces ukinete. Če povezana metoda pošlje nazaj vrednost FALSE, se dogodek Na začetku ne bo izvršil.

Izvrši dejanje

Dogodek Izvedi dejanje se pripeti, ko aktivirate dejanje. Če imate npr. v obrazcu gumb »Pošlji«, potem postopek pošiljanja predstavlja to dejanje.

Spremenjeno

Dogodek Spremenjeno se izvrši, ko kontrolnik izgubi pozornost (ni več dejaven), njegova vsebina pa je bila od takrat spremenjena.

Besedilo spremenjeno

Do dogodka Besedilo spremenjeno pride, ko v vnosno polje vnesete ali v njem spremenite besedilo.

Stanje elementa spremenjeno

Dogodek Stanje elementa spremenjeno nastane, če se spremeni stanje kontrolnega polja.

Ob pridobljeni pozornosti

Dogodek Ob pridobljeni pozornosti nastane, ko kontrolno polje postane dejavno (dobi pozornost).

Ob izgubljeni pozornosti

Dogodek Ob izgubljeni pozornosti nastane, ko kontrolno polje ni več dejavno (izgubi pozornost).

Tipka pritisnjena

Dogodek Tipka pritisnjena se zgodi, ko uporabnik pritisne katerokoli tipko, medtem ko je kontrolnik dejaven. Ta dogodek lahko povežete z makrom za označevanje vnosov.

Tipka spuščena

Dogodek Tipka spuščena se zgodi, ko uporabnik spusti katerokoli tipko, medtem ko je pozornost na kontrolniku.

Miškin kazalec znotraj

Dogodek Miškin kazalec znotraj se zgodi, če je miška znotraj kontrolnega polja.

Premik miške ob pritisnjeni tipki

Dogodek Premik miške ob pritisnjeni tipki se zgodi, ko premikate miško, medtem ko je pritisnjena tipka. Primer tega dogodka je, ko v načinu povleci in spusti dodatna tipka določa način (premikanje ali kopiranje).

Miška premaknjena

Dogodek Miška premaknjena nastane, ko miško premaknete prek kontrolnika.

Miškin gumb pritisnjen

Dogodek Miškin gumb pritisnjen nastane, če je miškin gumb pritisnjen, medtem ko je miškin kazalec na kontrolniku.

Ikona opombe

Ta dogodek se uporablja tudi za zahteve o obveščanju za pojavni kontekstni meni na kontrolniku.


Miškin gumb spuščen

Dogodek Miškin gumb spuščen nastane, če spustite miškin gumb, medtem ko je miškin kazalec na kontrolniku.

Miškin kazalec zunaj

Dogodek Miškin kazalec zunaj nastane, če je miška izven kontrolnega polja.

Pred posodobitvijo

Dogodek Pred posodobitvijo nastane preden je spremenjena vsebina kontrolnika zapisana v vir podatkov. Povezani makro lahko to dejanje prepreči tako, da vrne »FALSE«.

Po posodobitvi

Dogodek Po posodobitvi nastane potem, ko je bila spremenjena vsebina kontrolnika zapisana v vir podatkov.

Pred ponastavljanjem

Dogodek Pred ponastavljanjem nastane, preden ponastavite obrazec. Povezan makro lahko to dejanje prepreči tako, da vrne »FALSE«.

Obrazec bo ponastavljen, če dogodek izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

  1. Uporabnik pritisne gumb (HTML), ki je določen za ponastavitev.

  2. V obrazcu, ki je povezan z virom podatkov, uporabnik ustvari nov in prazen zapis. V zadnjem zapisu lahko npr. pritisnete gumb Naslednji zapis.

Po ponastavitvi

Dogodek Po ponastavitvi nastane potem, ko je bil obrazec ponastavljen.