Podatki

Stran zavihka Podatki dopušča, da izbranemu kontrolniku dodelite vir podatkov.

Za dostop do tega ukaza ...

Odprite kontekstni meni izbranega elementa obrazca – izberite Kontrolnik – zavihek Podatki

Odprite orodno vrstico Kontrolniki obrazca ali Oblikovanje obrazca, kliknite ikono Kontrolnik – zavihek Podatki


Ikona opombe

Za obrazce z povezavami zbirke podatkov je pridružena zbirka podatkov določena v lastnostih obrazca. Funkcije za to boste našli na strani zavihka Podatki.


Možne nastavitve kontrolnika na strani zavihka Podatki so odvisne od posameznega kontrolnika. Videli boste samo možnosti, ki so na voljo za trenutni kontrolnik in kontekst. Na voljo so naslednja polja:

Obseg celic v viru

Vnesite obseg celic, ki vsebine vnose za seznamsko ali kombinirano polje na preglednici. Če vnesete obseg z več stolpci, bo kontrolnik napolnjen le z vsebino skrajno levega stolpca.

Podatkovno polje

Z obrazci zbirke podatkov lahko povežete kontrolnike s podatkovnimi polji.

Na voljo imate več možnosti:

 1. Prvi primer: V obrazcu je samo ena tabela.

  V Podatkovnem polju določite polje tabele vira podatkov, za katerega želite, da je prikazana njegova vsebina.

 2. Drugi primer: Kontrolnik pripada podobrazcu, ki je ustvarjen s SQL-poizvedbo.

  V Podatkovnem polju določite polje ukaza SQL, za katerega želite, da je prikazana njegova vsebina.

 1. Tretji primer: Kombinirana polja

  Pri kombiniranih poljih je polje tabele vira podatkov, v katerem naj bi bile shranjene vrednosti, ki jih je vnesel ali izbral uporabnik, določeno v Podatkovnem polju. Vrednosti, ki so prikazane v seznamu kombiniranega polja, temeljijo na ukazu SQL, ki je vnesen v Vsebini seznama.

 2. Četrti primer: Seznamska polja

  Tabela vira podatkov ne vsebuje podatkov za prikaz, vendar tabelo, ki je z njo povezana preko skupnega podatkovnega polja.

  Če želite, da seznamsko polje prikaže podatke iz tabele, ki je povezana s trenutno tabelo vira podatkov, v Podatkovnem polju določite polje tabele vira podatkov, na katerega se nanaša vsebina seznamskega polja. Lahko določite tudi polje zbirke podatkov, ki nadzira prikaz podatkov v obrazcu. Podatkovno polje poda povezavo na drugo tabelo, če sta obe tabeli lahko povezani preko skupnega podatkovnega polja. To je ponavadi podatkovno polje, v katerem so shranjena edinstvena identifikacijska števila. Podatkovno polje, katerega vsebina je prikazana v obrazcu, je določeno z ukazom SQL v Vsebini seznama.

Seznamska polja delajo s sklici. Dopolnjena so lahko s povezanimi tabelami z ukaz SQL (četrti primer) ali preko vrednostnih seznamov:

Sklici preko povezanih tabel (ukazi SQL)

Če želite, da seznamsko polje prikaže podatke iz tabele zbirke podatkov, ki je s skupnim podatkovnim poljem povezana s tabelo, na kateri temelji obrazec, je polje povezave tabele obrazca določeno v Podatkovnem polju.

Povezava je ustvarjena z SQL-izjavo Select, ki je, če izberete »SQL« ali »izvirni SQL«, določena v meniju Vrsta vsebine seznama v polju Vsebina seznama. Tabela »Naročila« je npr. povezana s trenutnim kontrolnikom obrazca, v zbirki podatkov pa je tabela »Stranke« povezana s tabelo »Naročila«. Ukaz SQL lahko uporabite na sledeč način:

SELECT ImeStranke, StStranke FROM Stranke,

kjer je »ImeStranke« podatkovno polje iz povezane tabele »Stranke«, »StStranke« pa polje tabele »Stranke«, ki je povezano s poljem tabele obrazca »Naročila«, ki je določeno v Podatkovnem polju.

Sklici, ki uporabljajo vrednostne sezname

Za seznamska polja lahko uporabite vrednostne sezname. Vrednostni seznami so seznami, ki določujejo sklicne vrednosti. Tako kontrolnik v obrazcu ne prikaže neposredno vsebine polja zbirke podatkov, vendar vrednosti, ki so dodeljene v vrednostnem seznamu.

Pri delu s sklicnimi vrednostmi vrednostnega seznama, ni vidna vsebina podatkovnega polja, ki ste ga določili v Podatkovnem polju v obrazcu, vendar dodeljene vrednosti. Če ste izbrali »Seznam vrednosti« na zavihku Podatki v meniju Vrsta vsebine seznama in dodelili sklicne vrednost vidnim vnosom na seznam v obrazcu v meniju Vnosi na seznam (vneseni na zavihku Splošno), se sklicne vrednosti primerjajo z vsebino podatkov danega podatkovnega polja. Če sklicna vrednost ustreza vsebini podatkovnega polja, so povezani vnosi na seznam prikazani v obrazcu.

Povezana celica

Določi sklic na povezano celico v preglednici. Stanje v živo ali vsebina kontrolnika sta povezana z vsebino celice. V naslednji tabeli je seznam kontrolnikov in vrst povezav, ki jim ustrezajo:

Potrditveno polje s povezano celico

Dejanje

Rezultat

Izberite potrditveno polje

TRUE je vneseno v povezano celico

Prekličite potrditveno polje

FALSE je vneseno v povezano celico

Tristopenjsko potrditveno polje je nastavljeno na stanje »nedoločeno«

#NV je vneseno v povezano celico

Vnesite število ali formulo, ki vrne število v povezano celico

Če je vnesena vrednost TRUE ali ni 0: potrditveno polje je izbrano
Če je vnesena vrednost FALSE ali 0: potrditveno polje ni več izbrano

Počistite povezano celico, vnesite besedilo ali formulo, ki vrne besedilo ali napako

Potrditveno polje je nastavljeno na stanje »nedoločeno«, če je tristopenjsko potrditveno polje, sicer le-to ni označeno.

Izberite polje. Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo.

Besedilo iz polja Sklicna vrednost se kopira v celico.

Prekličite polje. Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo.

Prazen niz se kopira v celico.

Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo. Vnesite enako besedilo v celico.

Potrditveno polje je izbrano.

Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo. Vnesite drugo besedilo v celico.

Potrditveno polje ni označeno.


Izbirni gumb s povezanimi celicami

Dejanje

Rezultat

Izberite izbirni gumb

TRUE je vneseno v povezano celico

Izbirni gumb je preklican, ko izberete drug izbirni gumb

FALSE je vneseno v povezano celico

Vnesite število ali formulo, ki vrne število v povezano celico

Če je vnesena vrednost TRUE ali ni 0: izbirni gumb je izbran.
Če je vnesena vrednost FALSE ali 0: izbirni gumb ni več izbran.

Počistite povezano celico, vnesite besedilo ali formulo, ki vrne besedilo ali napako

Izbirni gumb ni označen.

Kliknite izbirni gumb. Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo.

Besedilo iz polja Sklicna vrednost se kopira v celico.

Kliknite drug izbirni gumb iz iste skupine. Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo.

Prazen niz se kopira v celico.

Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo. Vnesite enako besedilo v celico.

Izbirni gumb je izbran.

Polje Sklicna vrednost vsebuje besedilo. Vnesite drugo besedilo v celico.

Izbirni gumb je odstranjen.


Polje z besedilom s povezano celico

Dejanje

Rezultat

Vnesite besedilo v polje z besedilom

Besedilo se kopira v povezano celico

Počistite polje z besedilom

Povezana celica je počiščena

Vnesite besedilo ali število v povezano celico

Besedilo ali število se kopira v polje z besedilom

Vnesite formulo v povezano celico

Rezultat formule se kopira v polje z besedilom

Počistite povezano celico

Polje z besedilom je počiščeno


Številsko ali oblikovalno polje s povezano celico

Dejanje

Rezultat

Vnesite število v polje

Število se kopira v povezano celico

Počistite polje

V povezani celici je nastavljena vrednost 0

Vnesite število ali formulo, ki vrne število v povezano celico

Število se kopira v polje

Počistite povezano celico, vnesite besedilo ali formulo, ki vrne besedilo ali napako

V polju je nastavljena vrednost 0


Seznamsko polje s povezano celico

Seznamska polja podpirajo dve vrsti načinov povezave, glejte lastnost »Vsebina povezane celice«.

 1. Povezana vsebina: Sinhroniziraj besedilne vsebine izbranega vnosa v seznamsko polje z vsebino celice.

 2. Povezano mesto izbora: Položaj izbranega elementa v seznamskem polju je sinhroniziran s številsko vrednostjo v celici.

Dejanje

Rezultat

Izberite en element seznama

Vsebina je povezana: Besedilo elementa se kopira v povezano celico.

Izbor je povezan: Položaj izbranega elementa se kopira v povezano celico. Če je npr. izbran tretji element, bo kopirano število 3.

Izberite več elementov seznama

#NV je vneseno v povezano celico

Prekličite vse elemente seznama

Vsebina je povezana: Povezana celica je počiščena

Izbor je povezan: V povezano celico je vnesena vrednost 0

Vnesite besedilo ali število v povezano celico

Vsebina je povezana: Najdite in izberite enak element seznama

Izbor je povezan: Izbran je element seznama v določenem položaju (začetek z 1 za prvi element). Če ni najden, so odzačeni vsi elementi.

Vnesite formulo v povezano celico

Najdite in izberite element seznama, ki se ujema z rezultatom formule in načinom povezave

Počistite povezano celico

Odznačite vse elemente v seznamskem polju

Spremenite vsebino izvornega obsega seznama

Elementi seznamskega polja so posodobljeni glede na spremembo. Izbor se ohrani. To lahko povzroči posodobitev v povezano celico.


Kombinirano polje s povezano celico

Dejanje

Rezultat

Vnesite besedilo v urejanje polja kombiniranega polja ali izberite vnos iz spustnega seznama.

Besedilo se kopira v povezano celico

Počistite urejanje polja kombiniranega polja

Povezana celica je počiščena

Vnesite besedilo ali število v povezano celico

Besedilo ali število se kopira v urejanje polja kombiniranega polja

Vnesite formulo v povezano celico

Rezultat formule se kopira v urejanje polja kombiniranega polja

Počistite povezano celico

Urejanje polja kombiniranega polja je počiščeno

Spremenite vsebino izvornega obsega seznama

Elementi spustnega seznama so posodobljeni glede na spremembo. Urejanje polja kombiniranega polja in povezana celica se ne spremenita.


Prazen niz je NULL

Določa, kako je treba ravnati z vnosom, ki je prazen niz. Če je ta vključena (Da), bo niz ničelne dolžine obravnavan kot vrednost NULL. Če ni nastavljena (Ne), bo niz obravnavan kot je, brez pretvorbe.

Prazen niz je niz ničelne dolžine (""). Običajno vrednost NULL ni enaka praznemu nizu. Splošno izraz NULL uporabljamo za označevanje nedoločene vrednosti, neznane vrednosti ali »še nobena vrednost ni bila vnesena«.

Sistemi zbirk podatkov se razlikujejo med seboj in lahko obravnavajo vrednost NULL različno. Oglejte si dokumentacijo zbirke podatkov, ki jo uporabljate.

Predlog filtra

Ko oblikujete obrazec, lahko nastavite lastnost »Predlog filtra« za vsako polje z besedilom na zavihku Podatki ustreznega pogovornega okna Lastnosti. Pri kasnejših iskanjih v filtrirnem načinu filtra, lahko izbirate med vsemi informacijami, ki so v teh poljih. Vsebino polja lahko izberete s pomočjo funkcije Samodokončaj. Vendar pa ta funkcija zavzame veliko pomnilnika in časa, še posebno, če jo uporabljate v velikih zbirkah podatkov, zato jo je treba uporabljati zmerno.

Referenčna vrednost (izključ.)

V preglednicah lahko potrditvena polja in izbirne gumbe povežete s celicami v trenutnem dokumentu. Če je kontrolnik omogočen, bo vrednost, ki jo vnesete v Referenčno vrednost (vključ.), kopirana v celico. Če je kontrolnik onemogočen, bo vrednost iz Referenčne vrednosti (izključ.) kopirana v celico.

Referenčna vrednost (vključ.)

Referenčno vrednost lahko dodelite gumbom z možnostmi ali potrditvenim poljem. Referenčna vrednost bo prenesena strežniku, ko boste pošiljali spletni obrazec. Za obrazce zbirke podatkov bo vrednost, ki jo tukaj vnesete, zapisana v zbirko podatkov, ki je dodeljena kontrolnemu polju.

Referenčne vrednosti za spletne obrazce

Referenčne vrednosti so uporabne, ko oblikujete spletni obraze. Informacije o stanju kontrolnika bodo prenesene na strežnik. Če uporabnik klikne kontrolnik, bo ustrezna referenčna vrednost poslana strežniku.

Če imate npr. dve kontrolni polji za možnosti »žensko« in »moško« in dodelite polju »žensko« referenčno vrednost 1, polju »moško« pa vrednost 2, bo vrednost 1 prenesena strežniku, če uporabnik klikne polje »žensko«, vrednost 2 pa, če klikne polje »moško«.

Referenčne vrednosti za obrazce zbirke podatkov

Tudi za obrazce zbirke podatkov lahko označite stanje možnosti ali potrditvenega polja z referenčno vrednostjo, ki jo shranite v zbirko podatkov. Če imate tri možnosti, npr. »poteka«, »dokončano« in »ponovno pošiljanje« z ustreznimi referenčnimi vrednosti, »ToDo«, »V redu«, in »RS«, se bodo te referenčne vrednosti pojavile v zbirki podatkov, če boste kliknili na ustrezno možnost.

Vezano polje

Ikona opombe

Če izbrišete vsebino celice Vezano polje v brskalniku lastnosti, je za prikaz in izmenjavo podatkov uporabljeno prvo nastavljeno polje rezultatov.


Ta lastnost seznamskih polj določuje, katero podatkovno polje ali povezana tabela bo prikazana v obrazcu.

Če seznamsko polje v obrazcu prikaže vsebino tabele, ki je povezana s tabelo obrazca, v polju Vrsta vsebine seznama določite, ali je prikaz določen z ukazom SQL in ali je (povezana) tabela dostopna. Z lastnostjo Vezano polje s pomočjo kazala določite, na katero podatkovno polje poizvedbe ali tabelo je povezano seznamsko polje.

Ikona opombe

Lastnost Vezano polje je le za obrazce, ki se jih uporablja za dostop do več kot ene tabele. Če obrazec temelji na samo eni tabeli, je polje, ki bo prikazano v obrazcu, določeno neposredno v meniju Podatkovno polje. Če pa želite, da seznamsko polje prikaže podatke iz tabele, ki so s trenutno tabelo povezani preko skupnega podatkovnega polja, je povezano podatkovno polje določeno z lastnostjo Vezano polje.


Če ste v meniju Vrsta vsebine seznama izbrali »SQL«, ukaz SQL določi kazalo, ki bo navedeno. Primer: Če navedete ukaz SQL, kot je »SELECT Polje1, Polje2 FROM ime tabele« v meniju Vsebina seznama, se nanašajte na naslednjo tabelo:

Vezano polje

Povezava

-1

Indeks izbranega vnosa s seznama je povezan s poljem, ki je navedeno v Podatkovnem polju.

{prazno} ali 0

Polje zbirke podatkov »Polje1« je povezano s poljem, ki je navedeno pod Podatkovnim poljem.

1

Polje zbirke podatkov »Polje2« je povezano s poljem, ki je navedeno pod Podatkovnim poljem.


Če ste v meniju Vrsta vsebine seznama izbrali »Tabela«, struktura tabele določi kazalo, ki bo navedeno. Primer: Če je tabela zbirke podatkov izbrana v Vsebini seznama, se nanašajte na naslednjo tabelo:

Vezano polje

Povezava

-1

Indeks izbranega vnosa s seznama je povezan s poljem, ki je navedeno v Podatkovnem polju.

{prazno} ali 0

Prvi stolpec tabele je povezan s poljem, ki je navedeno v Podatkovnem polju.

1

Drugi stolpec tabele je povezan s poljem, ki je navedeno v Podatkovnem polju.

2

Tretji stolpec tabele je povezan s poljem, ki je navedeno v Podatkovnem polju.


Vrsta vsebine seznama

Določi podatke za sezname v seznamskih in kombiniranih poljih.

Z možnostjo »Seznam vrednosti« se v kontrolniku pojavijo vsi vnosi v polju Vnosi na seznam zavihka Splošno. Za obrazce zbirke podatkov lahko uporabite sklicne vrednosti (glejte odsek Sklici, ki uporabljajo vrednostne sezname).

Če je vsebina kontrolnika brana iz zbirke podatkov, lahko določite vrsto vira podatkov z drugimi možnostmi. Izbirate lahko npr. med tabelami in poizvedbami.

Vsebina povezane celice

Izberite način povezave seznamskega polja s povezano celico na preglednici.

 1. Povezana vsebina: Sinhronizira besedilne vsebine izbranega vnosa v seznamsko polje z vsebino celice. Izberite »izbrani vnos«

 2. Povezano mesto izbora: Položaj izbranega elementa v seznamskem polju je sinhroniziran s številsko vrednostjo v celici. Izberite »Položaj izbranega vnosa«

Vsebina seznama

Pri obrazcih zbirke podatkov določi vir podatkov za vsebino seznama oblikovanega elementa. S tem poljem lahko določite vrednostni seznam za dokumente brez povezave na zbirko podatkov.

V primeru obrazcev zbirke podatkov, vir podatkov določi vnose v seznamu ali kombiniranem polju. Glede na izbrano vrsto lahko izberete različne vire podatkov v meniju Vsebina seznama, če ti podatki obstajajo v vaši zbirki podatkov. Tu so na voljo vsi dostopni predmeti zbirke podatkov tipa, ki ste ga izbrali v meniju Vrsta vsebine seznama. Če ste kot vrsto izbrali možnost »Seznam vrednosti«, lahko uporabite sklice za obrazce zbirke podatkov. Če prikaz kontrolnika nadzira ukaz SQL, je tu vpisan ukaz SQL.

Primeri ukazov SQL:

Za seznamska polja ima ukaz SQL lahko naslednjo obliko:

SELECT polje1, polje2 FROM tabela,

»Tabela« je tabela, v kateri so podatki prikazani v seznamu kontrolnika (seznamska tabela). »Polje1« je podatkovno polje, ki določa vidne vnose v obrazcu; njegova vsebina je prikazana v seznamskem polju. »Polje2« je polje seznamske tabele, ki je povezana s tabelo obrazca (tabela vrednosti) preko polja, ki je določeno v meniju Podatkovno polje, če je bilo izbrano Vezano polje = 1.

Za kombinirana polja ima ukaz SQL lahko naslednjo obliko:

SELECT DISTINCT polje FROM tabela,

»Polje« je podatkovno polje iz seznamske tabele »tabela«, katere vsebina je prikazana na seznamu kombiniranega polja.

Vrednostni seznami za dokument HTML

Za obrazce HTML lahko vnesete vrednostni seznam v meniju Vsebina seznama. V meniju Vrsta vsebine seznama izberite možnost »Seznam vrednosti«. Vrednosti, ki so tu vnesene, ne bodo vidne v obrazcu. Uporablja se jih za dodeljevanje vrednosti vidnim vnosom. Vnosi v Vsebini seznama ustrezajo zavihku HTML <OPTION VALUE=...>.

Pri prenosu podatkov izbranega vnosa iz seznamskega ali kombiniranega polja, se upošteva tako vrednostni seznam, ki je prikazan v obrazcu, ki je bil vnesen na zavihku Splošno pod Vnosi na seznam kakor tudi seznam vrednosti, ki je bil vnesen na zavihku Podatki pod Vsebino seznama: Če je (ne-prazno) besedilo v izbranem položaju v vrednostnem seznamu (<OPTION VALUE=...>), bo posredovano. Drugače pa bo poslano besedilo, ki je prikazano v kontrolniku (<OPTION>).

Če vrednostni seznam vsebuje prazen niz, vnesite vrednost »$$$empty$$$« v Vsebini seznama na ustrezen položaj (upoštevajte velike/male črke). LibreOffice si ta vnos razlaga kot prazen in ga dodeli ustreznemu vnosu na seznam.

Naslednja tabela prikazuje povezave med poljem Vsebina seznama v HTML, JavaScript in LibreOffice s seznamskih poljem »SeznamskoPolje1« kot primerom: V tem primeru »Element« označuje vnos na seznam, ki je viden v obrazcu:

Zavihek HTML

JavaScript

Vnos v vrednostni seznam kontrolnika (Vsebina seznama)

Posredovani podatki

<OPTION>Element

Ni mogoč

""

viden vnos na seznam ("SeznamskoPolje1=Element")

<OPTION VALUE="Vrednost">Element

SeznamskoPolje1.možnosti[0].vrednost="Vrednost"

"Vrednost"

Vrednosti, ki je dodeljena vnosu na seznam ("SeznamskoPolje1=Vrednost")

<OPTION VALUE="">Element

SeznamskoPolje1.možnosti[0].vrednost=""

"$$$empty$$$"

Prazen niz ("SeznamskoPolje1=")