Kontrolniki obrazca

Orodna vrstica Kontrolniki obrazca vsebuje orodja, ki jih potrebujete, če želite ustvariti interaktivni obrazec. Orodno vrstico lahko uporabite, da dodate kontrolnike obrazcu v besedilu, preglednici, predstavitvi ali dokumentu HTML, npr. gumb, ki zažene makro.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Orodne vrstice – Kontrolniki obrazca.

Ikona v orodni vrstici Vstavi (morda boste morali omogočiti to na začetku nevidno ikono):

Ikona

Kontrolniki obrazca


Ikona opombe

Dokumenti XML obrazca (X-obrazci) uporabljajo iste kontrolnike.


Za ustvarjanje obrazca odprite dokument in uporabite orodno vrstico Kontrolniki obrazca za dodajanje in določanje kontrolnikov obrazca. Če želite, lahko obrazec povežete z zbirko podatkov in uporabite kontrolnike za delo z zbirko podatkov.

Če ustvarite obrazec v dokumentu HTML, ga lahko uporabite za pošiljanje podatkov prek spleta.

Ikona opombe

LibreOffice izvozi samo lastnosti obrazca, ki jih podpira različica HTML, v katero izvažate. Različico HTML določite tako, da izberete – Naloži/Shrani – Združljivost HTML.


Za dodajanje kontrolnika dokumentu

  1. V orodni vrstici Kontrolniki obrazca kliknite ikono kontrolnika, ki ga želite dodati.

  2. V dokumentu povlecite, da ustvarite kontrolnik.

    Če želite ustvariti kvadratno kontrolno polje, držite pritisnjeno dvigalko, medtem ko povlečete.

Ikona namiga

Če želite dodati polje s seznama polj tabele ali poizvedbe na obrazec, povlecite celico na obrazec. V dokumentu z besedilom lahko za dodajanje polja obrazcu povlečete naslovno vrstico tabele. Če želite vključiti tudi oznako polja, držite pritisnjeni tipki +dvigalka, medtem ko vlečete glavo stolpca.


Spreminjanje kontrolnika

  1. Z desno gumbom miške kliknite kontrolnik in izberite Kontrolnik. Odpre se pogovorno okno, v katerem lahko določite lastnosti kontrolnika.

  2. Če želite določiti pospeševalno tipko za kontrolnik, dodajte tildo (~) pred znak v oznaki za kontrolnik.

  3. Iz enega dokumenta v drugega lahko povlečete ali spustite kontrolnike. Med dokumenti lahko tudi kopirate ali prilepite kontrolnike. Ko vstavite kontrolnik iz drugega dokumenta, bo LibreOffice analiziral vir podatkov, vrsto in lastnosti vsebine, tako da bo kontrolnik prilagojen logični strukturi ciljnega dokumenta. Kontrolnik, ki prikaže vsebine iz adresarja, bo npr. še naprej prikazoval enake vsebine, potem ko boste kopirali kontrolnik v drug dokument. Te lastnosti lahko pogledate na strani zavihka Podatki pogovornega okna Lastnosti obrazca.

Izberi

Ikona

Ta ikona preklopi miškin kazalec v izbirni način, ali pa ga deaktivira. Izbirni način se uporablja za izbiro kontrolnika trenutnega obrazca.

Oblikovalni način vključen/izključen

S to ikono vključite ali izključite oblikovalni način. Ta funkcija omogoča hiter preklop med Oblikovalnim in Uporabniškim načinom. Vključite jo, ko želite urejati kontrolnike obrazcev, oz. jo izključite, ko želite uporabljati kontrolnike obrazcev.

Ikona

Oblikovalni način vključen/izključen

Lastnosti kontrolnika

Odpre pogovorno okno za urejanje lastnosti izbranega kontrolnika.

Ikona

Kontrolnik

Lastnosti obrazca

V tem pogovornem oknu lahko med drugim nastavite vir podatkov in dogodke za celoten obrazec.

Ikona

Obrazec

Potrditveno polje

Ikona

Ustvari potrditveno polje. Potrditvena polja vam omogočajo, da aktivirate ali deaktivirate funkcijo v obrazcu.

Polje z besedilom

Ikona

Ustvari polje z besedilom. Polja z besedili so polja, v katere lahko uporabnik vnese besedilo. V obrazcu polja z besedilom prikažejo podatke ali dopuščajo nov vnos podatkov.

Oblikovano polje

Ikona

Ustvari oblikovano polje. Oblikovano polje je polje z besedilom, v katerem lahko določite, kako bodo vhodi in izhodi oblikovani in katere omejevalne vrednosti bodo uporabljene.

Oblikovano polje ima posebne lastnosti kontrolnika (izberite Oblika – Kontrolnik).

Potisni gumb

Ikona

Ustvari potisni gumb.Ta funkcija se lahko uporablja za izvajanje ukaza za določen dogodek, kot npr. klik z miško.

Te gumbe lahko uporabite za besedila in grafike.

Izbirni gumb

Ikona

Ustvari gumb z možnostmi. Združeni gumbi z možnostmi omogočajo, da lahko uporabnik izbere eno izmed možnosti. Združeni gumbi z možnostmi z enako funkcionalnostjo imajo enaka imena (lastnost Ime). Ponavadi imajo skupinsko polje.

Seznamsko polje

Ikona

Ustvari seznamsko polje. Seznamsko polje omogoča, da uporabniki izberejo vnos s seznama. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov in če je povezave le-te aktivna, se bo Čarovnik seznamskega polja samodejno prikazal, potem ko je seznamsko polje vstavljeno v dokument. Ta čarovnik vam pomaga ustvariti seznamsko polje.

Kombinirano polje

Ikona

Ustvari kombinirano polje. Kombinirano polje je polje z eno vrstico in s spustnim seznamom, s katerega uporabnik izbere možnost. Kombiniranemu polju lahko dodate možnost »samo za branje«, tako da uporabnik ne more vnesti drugih vnosov razen tistih na seznamu. Če je obrazec povezan z zbirko podatkov, in če je povezave le-te aktivna, se bo Čarovnik kombiniranega polja samodejno prikazal, potem ste kombinirano polje vstavili v dokument.

Nalepka

Ikona

Ustvari polje za prikaz besedila. Te nalepke se uporabljajo samo za predhodno določenega besedila. V teh poljih ne morete narediti vnosov.

Več kontrolnikov

Odpre orodno vrstico Več kontrolnikov.

Oblikovanje obrazca

Odpre orodno vrstico Oblikovanje obrazca.

Čarovniki vključeni/izključeni

Ikona

Vključi ali izključi samodejne čarovnike kontrolnikov obrazca.

Ti čarovniki vam pomagajo vnesti lastnosti seznamskih polj, kontrolnikov tabel in drugih kontrolnikov.

Ukazi kontekstnega menija