Izvozi v PDF

Shrani trenutno datoteko v zapisu PDF (Portable Document Format) različice 1.4. Datoteko PDF si je mogoče ogledovati in tiskati na vseh operacijskih sistemih v izvirni, nespremenjeni obliki, če je nameščena ustrezna programska oprema.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Datoteka – Izvozi kot – Izvozi v PDF.

Ikona

Izvozi neposredno v PDF


Zavihek Splošno

Obseg

Nastavi izvozne možnosti za strani v datoteki PDF.

Vse

Izvozi vse navedene obsege tiskanja. Če obseg tiskanja ni določen, izvozi cel dokument.

Strani

Izvozi strani, ki jih vnesete v polje.

Za izvoz natanko določenega obsega strani uporabite zapis v obliki 3-6. Za izvoz posameznih strani uporabite zapis v obliki 7;9;11. Če želite, lahko izvozite kombinacijo obsegov in posameznih strani tako, da uporabite zapis v obliki 3-6;8;10;12.

Izbor

Izvozi trenutni izbor.

Slike

Nastavi možnosti izvoza v PDF za slike v dokumentu.

Ikona opombe

Slike EPS z vdelanimi predogledi bodo izvožene le kot predogledi. Slike EPS brez vdelanih predogledov bodo izvožene kot prazne ograde.


Stiskanje brez izgub

Izberite za stiskanje slik brez izgub. Vse slikovne točke bodo tako ohranjene.

Stiskanje JPEG

Izberite stiskanje slik JPEG. Z visoko stopnjo kakovosti se ohranijo skoraj vse slikovne točke. Z nižjo stopnjo kakovosti se nekatere slikovne točke izgubijo in pojavijo se napake posploševanja, se pa opazno zmanjša velikost datoteke.

Kakovost

Vnesite raven kakovosti stiskanja JPEG.

Zmanjšaj ločljivost slik

Izberite, če želite ponovno vzorčenje ali pomanjšanje slik v manjše število slikovnih pik na palec.

Izberite ciljno ločljivost za slike.

Splošno

Nastavi splošne možnosti izvoza v PDF.

Hibridni PDF (vdelaj datoteko ODF)

Ta nastavitev omogoča izvoz dokumenta kot datoteke .pdf, ki vsebuje dve vrsti datotek: PDF in ODF. V bralnikih PDF se vede kot navadna datoteka .pdf in ostaja hkrati povsem na voljo za urejanje v LibreOffice.

Arhivski PDF/A-1a (ISO 19005-1)

Pretvori v zapis PDF/A-1a. Ta je določen kot elektronski zapis datotek dokumentov za dolgoročno hrambo. Vse pisave, uporabljene v izvornem dokumentu, bodo vdelane v ustvarjeno datoteko PDF. Zapisane bodo tudi značke PDF.

Označeni PDF (dodaj strukturo dokumenta)

Izberite za zapis značk PDF. To lahko krepko poveča velikost datoteke.

PDF z značkami vsebuje informacije o strukturi vsebine dokumenta. Te so lahko v pomoč pri prikazovanju dokumenta na napravah z drugačnim zaslonom ali pri uporabi programske opreme za branje z zaslona.

Izvozi zaznamke

Izberite za izvoz zaznamkov dokumentov Writer ali Calc kot zaznamkov PDF. Zaznamki se ustvarijo za vse odstavke orisa (Orodja – Oštevilčevanje odstavkov) in za vse vnose kazala vsebine, katerim ste dodelili hiperpovezave v izvornem dokumentu.

Izvozi komentarje

Izberite za izvoz komentarjev dokumentov Writer ali Calc kot opomb PDF.

Če hočete izvoziti komentarje dokumentov programa Writer, kot so prikazani v LibreOffice, izberite – LibreOffice Writer – Tiskanje in nato izberite potrditveno polje V okviru robov v območju Komentarji. Izvožene strani bodo rahlo pomanjšane in komentarji bodo umeščeni na njihov rob.

Ustvari obrazec PDF

Izberite, če želite ustvariti obrazec PDF. Tovrstni dokument PDF lahko uporabnik izpolni in natisne.

Pošlji obliko

Izberite obliko oddaje obrazcev v datoteki PDF.

Izberite obliko podatkov, ki jih boste prejeli od pošiljatelja: FDF (Forms Data Format), PDF, HTML ali XML.

Ta nastavitev prevlada nad lastnostjo kontrolnika URL, ki ste jo nastavili v dokumentu.

Dovoli podvojena imena polj

Omogoča uporabo istega imena za več polj v ustvarjeni datoteki PDF. Če ni potrjeno, bodo polja izvožena z uporabo ustvarjenih enkratnih imen.

Izvozi samodejno vstavljene prazne strani

Če izberete to možnost, bodo samodejno vstavljene prazne strani tudi vključene v datoteko PDF. To je smiselno, če tiskate datoteko obojestransko. Primer: V knjigi je slog odstavka poglavja vedno nastavljen, da se začne na lihi strani. Če se prejšnje poglavje konča na lihi strani, LibreOffice vstavi oštevilčeno sodo prazno stran. S to izbiro določite, ali naj bo ta soda stran del izvoženega dokumenta.

Uporabi sklicne XObjects

Ta možnost vpliva na izvoz slik PDF nazaj v PDF. Če ta možnost ni potrjena, se prva stran podatkov PDF vključi v izpis. Izvoz PDF spoji uporabljene slike, pisave in druge vire. To je kompleksna operacija, rezultat pa je mogoče videti v različnih ogledovalnikh. Ko je možnost potrjena, se uporabi sklicni označevalni jezik XObject: to je enostavna operacija, a morajo ogledovalniki podpirati ta označevalni jezik, da prikažejo vektorske slike. Sicer se kot zasilna rešitev v ogledovalniku prikaže bitna slika.

Zavihek Začetni pogled

Podokna

Samo strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže le vsebino strani.

Zaznamki in strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže paleto zaznamkov in vsebino strani.

Sličice strani in strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže paleto sličic strani in vsebino strani.

Odpri na strani

Izberite, da lahko določite stran, na kateri bralnik odpre datoteko PDF.

Povečava

Privzeto

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže vsebino strani brez povečave. Če je programska oprema za branje privzeto nastavljena na povečavo, bo stran prikazana s tem faktorjem povečave.

Prilagodi oknu

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže stran povečano, tako da je ta po velikosti prilagojena oknu bralnika.

Prilagodi širino

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže stran povečano, tako da je ta po širini prilagojena oknu bralnika.

Prilagodi vidno

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže besedilo in slike na strani povečano, tako da je širina prilagojena oknu bralnika.

Faktor povečave

Izberite faktor povečave oz. pomanjšave, ki bo v uporabi, ko bralnik odpre datoteko PDF.

Postavitev strani

Privzeto

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani glede na nastavitve programske opreme za branje.

Ena stran

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže eno stran naenkrat.

Zvezno

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani v neprekinjenem navpičnem stolpcu.

Zvezno – dve strani

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani eno poleg druge v neprekinjenem stolpcu. Pri več kot dveh straneh je prva stran prikazana na desni.

Prva stran je levo

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki pokaže strani eno poleg druge v neprekinjenem stolpcu. Pri več kot dveh straneh je prva stran prikazana na levi. Omogočiti morate podporo za kompleksno postavitev besedila v Nastavitve jezika – Jeziki v pogovornem oknu Možnosti.

Zavihek Uporabniški vmesnik

Možnosti okna

Prilagodi velikost okna začetni strani

Izberite, če želite izdelati datoteko PDF, ki bo prikazana v oknu bralnika s celo začetno stranjo.

Postavi okno na sredino zaslona

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki bo prikazana v oknu bralnika na sredini zaslona.

Odpri v celozaslonskem načinu

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki bo prikazana v oknu bralnika pred vsemi drugimi okni.

Pokaži naslov dokumenta

Izberite za izvoz v datoteko PDF, ki bo prikazana z naslovom dokumenta v naslovni vrstici bralnika.

Možnosti uporabniškega vmesnika

Skrij menijsko vrstico

Potrdite polje, če želite skriti menijsko vrstico bralnika, ko je dokument aktiven.

Skrij orodno vrstico

Potrdite polje, če želite skriti orodno vrstico bralnika, ko je dokument aktiven.

Skrij kontrolnike okna

Potrdite polje, če želite skriti kontrolnike bralnika, ko je dokument aktiven.

Prehodi

Uporabi učinke prehoda

Izberite za izvoz prehodov med prosojnicami v odgovarjajoče učinke PDF.

Zaznamki

Vse ravni zaznamkov

Izberite za prikaz vseh ravni zaznamkov, ko bralnik odpre datoteko PDF.

Vidne ravni zaznamkov

Izberite za prikaz zaznamkov le do izbrane ravni, ko bralnik odpre datoteko PDF.

Zavihek Povezave

Določite, kako želite izvoziti zaznamke in hiperpovezave dokumenta.

Izvozi zaznamke kot imenovane cilje

Zaznamke (cilje sklicev) lahko v datotekah PDF določimo kot pravokotna območja. Poleg tega je zaznamke imenovanih predmetov mogoče določiti z njihovimi imeni. Potrdite polje, če želite izvoziti imena predmetov v dokumentu kot veljavne tarče zaznamkov. S tem omogočite povezave na te predmete prek njihovega imena iz drugih dokumentov.

Pretvori sklice dokumenta v cilje PDF

Potrdite to polje, če želite pretvoriti URL-je, ki se sklicujejo na druge datoteke ODF, v sklice na istoimenske datoteke PDF. V sklicujočih URL-jih se končnice .odt, .odp, .ods, .odg in .odm pretvorijo v končnico .pdf.

Izvozi URL-je relativno glede na datotečni sistem

Potrdite to polje, če želite izvoziti URL-je, ki se sklicujejo na druge dokumente, kot relativne URL-je v datotečnem sistemu. Oglejte si "relativne hiperpovezave" v pomoči.

Navzkrižne povezave med dokumenti

Določite obravnavo hiperpovezav, ki iz vaše datoteke PDF kažejo na druge datoteke.

Privzeti način

Povezave iz vašega dokumenta PDF na druge dokumente bodo obravnavane tako, kot to določa vaš operacijski sistem.

Odpri z bralnikom dokumentov PDF

Navzkrižne povezave med dokumenti odpre bralnik dokumentov PDF, v katerem trenutno pregledujete dokument. Bralnik dokumentov PDF mora podpirati branje s hiperpovezavami določenih vrst datotek.

Odpri s spletnim brskalnikom

Navzkrižne povezave med dokumenti odpre spletni brskalnik. Spletni brskalnik mora podpirati branje s hiperpovezavami določenih vrst datotek.

Zavihek Varnost

Nastavitev gesel

Kliknite, da odprete pogovorno okno, kjer lahko vnesete gesla.

Vnesete lahko geslo, potrebno za ogled dokumenta PDF. Poleg tega lahko vnesete še dodatno geslo, ki omogoča bralcu dokumenta PDF njegovo urejanje in/ali tiskanje.

Tiskanje

Ni dovoljeno

Tiskanje dokumenta ni dovoljeno.

Nizka ločljivost (150 dpi)

Dokument je mogoče tiskati le v nizki ločljivosti (150 dpi). Vsi bralniki dokumentov PDF ne upoštevajo te nastavitve.

Visoka ločljivost

Dokument je mogoče natisniti v visoki ločljivosti.

Spreminjanje

Ni dovoljeno

Spreminjanje vsebine ni dovoljeno.

Vstavljanje, brisanje in sukanje strani

Dovoljeno je le vstavljanje, brisanje in sukanje strani.

Izpolnjevanje polj obrazcev

Dovoljeno je le izpolnjevanje polj obrazca.

Komentiranje, izpolnjevanje polj obrazcev

Dovoljeno je le komentiranje in izpolnjevanje polj obrazcev.

Vse razen ustvarjanja izvlečka

Dovoljene so vse spremembe, razen ustvarjanja izvlečka.

Omogoči kopiranje vsebine

Izberite, če želite dovoliti kopiranje vsebine v odložišče.

Omogoči dostop do besedila orodjem za dostopnost

Izberite, če želite omogočiti dostop do besedila orodjem oz. pripomočkom za invalide.

Zavihek Digitalni podpisi

Ta zavihek vsebuje nastavitve za izvažanje digitalno podpisanih dokumentov PDF.

Z digitalnimi podpisi zagotavljate, da je dokument PDF dejansko ustvaril izvorni avtor (npr. vi) in da od podpisa naprej dokument ni bil spremenjen.

Izvoz podpisanega PDF uporablja ključe in potrdila X.509, ki so že shranjena v vaši privzeti shrambi ključev ali na pametni kartici.

Ko uporabljate pametno kartico, mora že biti prilagojena za uporabo z vašo shrambo ključev. To običajno storite ob nameščanju programske opreme za pametno kartico.

Za digitalno podpisovanje dokumentov PDF uporabi to potrdilo

Izberite potrdilo, ki naj se uporabi za podpisovanje ob izvozu dokumenta PDF.

Izberi

Odpre pogovorno okno Izberi potrdilo.

Prikazana so vsa potrdila, najdena v izbrani shrambi ključev. Če je shramba ključev zaščitena z geslom, ga je potrebno vnesti. Če uporabljate pametno kartico, ki je zaščitena s kodo PIN, je potrebno vnesti tudi slednjo.

Potrdilo za digitalno podpisovanje izvoženega dokumenta PDF izberite s klikom ustrezne vrstice, nato kliknite V redu.

Vsa druga polja na zavihku Digitalni podpisi so dosegljiva šele po izboru potrdila.

Geslo digitalnega potrdila

Vnesite geslo za zaščito osebnega ključa, povezanega z izbranim potrdilom. Običajno je to geslo shrambe ključev.

Ikona opombe

Če ste geslo shrambe ključe že vnesli v pogovornem oknu Izberi potrdilo, je shramba ključev morda že odklenjena in gesla več ne rabite vnesti. Kljub temu ga za vsak primer lahko vnesete.


Ikona opozorila

Če uporabljate pametno kartico, tukaj vnesite njeno kodo PIN. Določena programska oprema za pametne kartice zahteva ponoven vnos kode PIN pred podpisovanjem. To je morda nadležno, vendar je običajno pri delu s pametnimi karticami.


Lokacija, Podatki o stiku, Razlog

Navedena polja omogočajo vnos dodatnih, neobveznih informacij o digitalnem podpisu za dokument PDF (kje, kdo in zakaj je dokument podpisal). Vdelane bodo v ustrezna polja dokumenta PDF in vidna vsakomur, ki si ogleduje PDF. Vsako od treh polj lahko pustite prazno.

Overitelj časovnih žigov

Uporabniku omogoča izbor naslova URL overitelja časovnih žigov.

V postopku podpisovanja dokumenta PDF bo za pridobitev časovnega žiga, ki je vdelan v podpis, uporabljen overitelj časovnih žigov. S tem časovnim žigom (RFC 3161) lahko vsak, ki si ogleduje PDF, preveri, kdaj je bil dokument podpisan.

Izberite – LibreOffice Writer – Varnost – Overitelji časovnih žigov.

Če ni izbran noben URL overitelja časovnih žigov (kar je privzeto), podpis ne bo časovno žigosan, temveč bo uporabljen trenutni čas operacijskega sistema.

Gumb Izvozi

Izvozi trenutno datoteko v zapis PDF.