Uporaba zloženke

Zloženka je nova oblika prikazovanja ukaznih ikon za hitrejšo uporabo.

Ikona opozorila

Ta funkcija je v fazi preskušanja in lahko povzroči težave ali nepričakovano vedenje programske opreme. Če jo želite kljub temu omogočiti, izberite – LibreOffice – Napredno in potrdite polje Omogoči poskusne funkcionalnosti.


V LibreOffice so ukazi privzeto razporejeni v skupine v kaskadnih menijih in v orodnih vrsticah z ikonami.

Zloženka prikazuje drugačen način organiziranja kontrolnikov in ikon, kot je zbirka ravnih vrstic ikon, saj prikazuje kontekstualne skupine ukazov in vsebin.

Z zloženko so pogosto uporabljeni ukazi združeni v razporeditev, s katero so hitreje dostopni, saj ne zahtevajo dolgotrajnega krmarjenja po menijih in iskanja ukaznih ikon v orodnih vrsticah.

Zloženka je na voljo v modulih Writer, Calc in Impress. Uporabniški vmesnik ponuja zdaj več različnih postavitev. Dva vnosa v meniju Pogled nadzirata zloženko: Postavitev orodne vrstice in Zloženka.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Pogled – Postavitev orodne vrstice – Zloženka.


Postavitve uporabniškega vmesnika

Vnos Postavitev orodne vrstice določa, kateri elementi uporabniškega vmesnika so vidni. Postavitve na voljo so:

Če uporabnik aktivira dodatne orodne vrstice, se shranijo v uporabniškem profilu. Tako se ob povratku v način zloženke vse poprej vidne orodne vrstice znova prikažejo.

Načini zloženke na voljo

Ikona opombe

V načinu zavihkov je menijska vrstica privzeto skrita. Za prikaz menijske vrstice izberite ikono »≡« v levem zgornjem delu okna in izberite Menijska vrstica.


Ikona namiga

Velikost ikon v zloženki je prilagodljiva v seznamskem polju Orodja – Možnosti – LibreOffice – Pogled – Zloženka.


Ikona opombe

Zloženke ni mogoče prilagoditi.


Ikona opozorila

Trenutna izvedba zloženke (LibreOffice 6.1) je skupna modulom paketa Writer, Calc in Impress. Sprememba zloženke v enem modulu vpliva na zloženko v vseh drugih modulih.