Kontekstni meniji

Omogoča prilagajanje kontekstnih menijev LibreOffice za vse module.

Dodate lahko nove ukaze, spreminjate obstoječe ukaze ali prerazporejate podmenijske elemente. Dodate lahko tudi ukaze, ki jih izvedejo makri ter uveljavite razne vrste slogov neposredno iz kontekstnega menija.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Prilagodi – Kontekstni meniji.


Išči

Vnesite niz v besedilno polje, da zožite iskanje ukazov.

Kategorija

Izberite kategorijo menijskega ukaza v spustnem seznamu, da omejite iskanje ukazov, ali podrsajte po seznamu navzdol. Makri in slogovni ukazi se nahajajo na koncu seznama.

Funkcija

Prikaže rezultate kombinacije iskalnega niza in kategorije želene funkcije.

Opis

Besedilno polje vsebuje kratek opis za izbrani ukaz.

Mesto

Izberite mesto, kamor naj bo pripet kontekstni meni. Če je pripet na modul LibreOffice, je kontekstni meni na voljo za vse datoteke, ki jih odprete v tem modulu. Če je pripet na datoteko, bo kontekstni meni na voljo le takrat, ko je ta datoteka odprta in aktivna.

Meni

Izberite kontekstni meni, kjer želite uveljaviti prilagoditev. Trenutni nabor funkcij je prikazan v spodnjem polju.

Dodaj

Kliknite gumb Dodaj, da dodate nov kontekstni meni.

Odstrani

Kliknite gumb Odstrani, da izbrišete kontekstni meni.

Ikona opombe

Izbrišete lahko le kontekstne menije po meri in vnose v kontekstni meni po meri.


Gumb s puščico desno

Kliknite gumb s puščico desno, da izberete funkcijo v levem polju in jo kopirate v desno polje. S tem dodate funkcijo v izbrani kontekstni meni.

Gumb s puščico levo

Kliknite gumb s puščico levo, da odstranite izbrani ukaz iz trenutnega kontekstnega menija.

Gumba s puščicama navzgor in navzdol

Kliknite enega od gumbov s puščico navzgor ali navzdol, da izbrani ukaz premaknete po seznamu prikazanih ukazov kontekstnega menija navzgor ali navzdol.

Ikona namiga

Izbrani ukaz lahko na želeno mesto pomaknete z vlečenjem in spuščanjem.


Vstavi

Spremeni

Privzete vrednosti

To bo zbrisalo vse predhodne spremembe tega kontekstnega menija.