Tipkovnica

Ukazom LibreOffice ali makrom LibreOffice Basic dodeli ali uredi tipke za bližnjico.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Prilagodi – zavihek Tipkovnica. Dokument mora biti odprt.


Trenutnemu modulu ali vsem modulom programa LibreOffice lahko dodelite ali uredite tipke za bližnjico.

Ikona opombe

Izogibajte se dodeljevanju tipk za bližnjico, ki jih vaš operacijski sistem trenutno uporablja.


LibreOffice

Prikažejo se tipke za bližnjico, ki so skupne vsem modulom programa LibreOffice.

Prikažejo se tipke za bližnjico za trenutni modul programa LibreOffice.

Tipke za bližnjico

Na seznamu se prikažejo tipke za bližnjico in z njimi povezani ukazi. Če želite ukazu, ki je izbran na seznamu Funkcija, dodeliti ali spremeniti tipke za bližnjico, na tem seznamu kliknite bližnjico, nato pa Spremeni.

Funkcije

Prikaže se seznam funkcijskih kategorij in funkcij programa LibreOffice, katerim lahko dodelite tipke za bližnjico.

Kategorija

Prikaže se seznam funkcijskih kategorij, ki so na voljo. Če želite slogom dodeliti bližnjico, odprite kategorijo »Slogi«.

Funkcija

Izberite funkcijo, kateri želite dodeliti tipko za bližnjico, v seznam Tipke za bližnjico kliknite kombinacijo ključa, nato pa kliknite Spremeni. Če ima izbrana funkcija že tipko za bližnjico, se prikaže na seznamu Tipke.

Tipke

Prikažejo se tipke za bližnjico, ki so dodeljene izbrani funkciji.

Spremeni

Ukazu, ki je izbran na seznamu Funkcija se dodeli kombinacija ključa, ki je izbrana ne seznamu Tipke za bližnjice.

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Naloži

Prilagoditev tipk za bližnjice nadomesti prilagoditev, ki ste jo prej shranili.

Shrani

Shrani trenutno prilagoditev tipk za bližnjice, da jo lahko kasneje naložite.

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti.