Meniji

Omogoča prilagoditev menijev LibreOffice za vse module paketa.

Dodate lahko nove ukaze, spreminjate obstoječe ukaze ali pa prerazporejate menijske elemente. Dodate lahko tudi ukaze, ki jih izvedejo makri ter uveljavite razne vrste slogov neposredno iz menija.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Prilagodi – zavihek Meniji.


Išči

Vnesite niz v besedilno polje, da zožite iskanje ukazov.

Kategorija

Izberite kategorijo menijskega ukaza v spustnem seznamu, da omejite iskanje ukazov, ali podrsajte po seznamu navzdol. Makri in slogovni ukazi se nahajajo na koncu seznama.

Funkcija

Prikaže rezultate kombinacije iskalnega niza in kategorije želene funkcije.

Opis

Besedilno polje vsebuje kratek opis za izbrani ukaz.

Doseg

Izberite mesto, kamor naj bo pripet meni. Če je pripet na modul LibreOffice, je meni na voljo za vse datoteke, odprte s tistim modulom. Če je pripet na datoteko, bo meni na voljo le, če tista datoteka odprta in aktivna.

Cilj

Izberite meni, kjer želite uveljaviti prilagoditev. Trenutni nabor funkcij je prikazan v spodnjem polju.

Dodaj

Kliknite gumb Dodaj, da dodate nov meni.

Odstrani

Kliknite gumb Odstrani, da izbrišete meni.

Ikona opombe

Izbrišete lahko le menije po meri in vnose v meni po meri.


Gumb s puščico desno

Kliknite gumb s puščico desno, da izberete funkcijo v levem polju in jo kopirate v desno polje. S tem dodate funkcijo v izbrani meni.

Gumb s puščico levo

Kliknite gumb s puščico levo, da odstranite izbrani ukaz iz trenutnega menija.

Gumba s puščicama navzgor in navzdol

Kliknite enega od gumbov s puščico navzgor ali navzdol, da izbrani ukaz premaknete po seznamu prikazanih menijskih ukazov navzgor ali navzdol.

Ikona namiga

Izbrani ukaz lahko na želeno mesto pomaknete z vlečenjem in spuščanjem.


Vstavi

Spremeni

Privzete vrednosti

Izbriše vse predhodne spremembe tega menija.