Položaj

Nastavijo se možnosti zamika, razmika in poravnave za oštevilčen ali označen seznam.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje. Odprite zavihek Položaj


Ikona opombe

Zavihek Položaj je videti drugače pri dokumentih, ki uporabljajo nove atribute položaja in razmikov, ki jih je uvedel OpenOffice.org 3.0 (in ga uporabljajo vse različice LibreOffice), kot pri dokumentih, ki uporabljajo stare atribute iz različic pred 3.0. Nova različica tega zavihka prikaže kontrolnike »Oštevilčenju sledi«, »Poravnava oštevilčenja«, »Poravnano na« in »Zamaknjeno na«. Stara različica tega zavihka, ki jo lahko vidite v starem oštevilčenem ali označenem seznamu, prikazuje kontrolnike »Zamik«, »Širina oštevilčevanja«, »Min. razmik oštevilčenje <-> besedilo« in »Poravnava oštevilčevanja«.


Raven

Izberite raven oziroma ravni, ki jih želite spremeniti.

Oštevilčenju sledi

Izberite element, ki bo sledil oštevilčenju: tabulatorsko mesto, presledek, prelom vrstice ali nič.

pri

Če izberete, da bo oštevilčenju sledilo tabulatorsko mesto, lahko vnesete ne negativno vrednost, ki predstavlja položaj tabulatorskega mesta.

Poravnava oštevilčenja

Nastavite poravnavo simbolov oštevilčevanja. Izberite »Levo«, če želite poravnati simbol oštevilčevanja tako, da se začne neposredno na položaju »Poravnano na«. Izberite »Desno«, če želite poravnati simbol s koncem, neposredno pred položaj »Poravnano na«. Izberite »Sredinsko« za sredinsko poravnavo simbola okrog položaja »Poravnano na«.

Ikona opombe

Možnost Poravnava oštevilčevanja ne nastavi poravnave odstavka.


Poravnano na

Vnesite razdaljo od levega roba strani, na katero bo poravnan simbol oštevilčevanja.

Zamaknjeno na

Vnesite razdaljo od levega roba strani do začetka vseh vrstic oštevilčenega odstavka, ki sledijo prvi vrstici.

Zamik

Določite presledek, ki naj ostane med levim robom strani (ali levim robom predmeta besedila) in levim robom besedila oštevilčenega simbola. Če trenutni odstavek uporablja zamik, se vrednost, ki jo tukaj vnesete, doda temu zamiku.

Relativno

Trenutna raven se zamakne glede na prejšnjo raven v seznamu hierarhije.

Širina oštevilčenja

Vnesite presledek, ki naj ostane med levim robom oštevilčenega simbola in levim robom besedila.

Privzeto

Vrednosti zamika in razmika se ponastavijo na privzete vrednosti.

Polje predogleda

Pokaže predogled trenutnega izbora.