Oris

Prikažejo se različni slogi, ki jih lahko uveljavite za hierarhični seznam. LibreOffice podpira do devet ravni orisa na hierarhičnem seznamu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje – zavihek Oris


Izbor

Kliknite slog orisa, ki ga želite uporabiti.