Oznake

Prikažejo se različni slogi oznak, ki jih lahko uporabite.

Ikona opombe

Označevanje in oštevilčevanje odstavkov je na voljo le v modulih Writer, Impress in Draw.


Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje – zavihek Oznake


Izbor

Kliknite slog oznake, ki ga želite uporabiti.