Označevanje in oštevilčevanje

Trenutnemu odstavku se doda številčenje in označevanje, vi pa lahko urejate obliko številčenja ali oznak.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Označevanje in oštevilčevanje

V vrstici Oblikovanje kliknite

Ikona

Oznake vključene/izključene


Oštevilčevanje in slogi oštevilčevanja

Izklop označevanja in oštevilčevanja za posamezne odstavke

Pogovorno okno Označevanje in oštevilčevanje ima naslednje tabulatorje oziroma zavihke:

Oznake

Prikažejo se različni slogi oznak, ki jih lahko uporabite.

Ikona opombe

Označevanje in oštevilčevanje odstavkov je na voljo le v modulih Writer, Impress in Draw.


Oštevilčevanje

Prikažejo se različni slogi oštevilčevanja, ki jih lahko uporabite.

Oris

Prikažejo se različni slogi, ki jih lahko uveljavite za hierarhični seznam. LibreOffice podpira do devet ravni orisa na hierarhičnem seznamu.

Grafika

Prikažejo se različni grafični znaki, ki jih lahko uporabite kot oznake v označenem seznamu.

Položaj

Nastavijo se možnosti zamika, razmika in poravnave za oštevilčen ali označen seznam.

Možnosti

Nastavijo se možnosti oblikovanja za oštevilčene ali označene sezname. Če želite, lahko oblikovanje uveljaviti na posameznih ravneh na seznamski hierarhiji.