Izjeme

Navedite okrajšave ali kombinacije črk, ki naj jih LibreOffice ne popravlja samodejno.

Izjeme, ki jih navedete, so odvisne od trenutnih jezikovnih nastavitev. Če želite, lahko z izbiro drugega jezika v polju Zamenjave in izjeme za jezik spremenite jezikovne nastavitve.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov – zavihek Izjeme.


Zamenjave in izjeme za jezik:

Izberite jezik, za katerega želite ustvariti ali urediti pravila za zamenjavo. LibreOffice najprej preišče izjeme, ki ste jih določili za jezik na trenutnem položaju kazalke v dokumentu, nato pa preišče preostale jezike.

Okrajšave (brez naknadnih velikih črk)

Vnesite okrajšavo, ki ji sledi pika, nato pa kliknite Nov. S tem onemogočite LibreOffice, da bi samodejno zapisal prvo črko v besedi, ki sledi piki na koncu okrajšave, z veliko začetnico.

Prikaže se seznam okrajšav, ki niso samodejno popravljene. Če želite s seznama izbrisati nek element, ga izberite, nato pa kliknite Izbriši.

Besede z DVema VElikima ZAčetnicama

Vnesite besedo ali okrajšavo, ki se začne z dvema velikima črkama, za kateri nočete, da jih LibreOffice zamenja z veliko začetnico. Vnesite npr. PC, če želite LibreOffice onemogočiti, da spremeni PC v Pc.

Prikaže se seznam besed ali okrajšav, ki se začnejo z dvema velikima začetnicama in niso samodejno popravljene. Vse besede, ki se začnejo z dvema velikima začetnicama, so navedene v tem polju. Če želite s seznama izbrisati element, ga izberite, nato pa kliknite Izbriši.

Nov

Trenutnemu seznamu izjem se doda trenutni vnos.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Samodejno vključi

Ustreznemu seznamu izjem se samodejno dodajo okrajšave ali besede, ki se začnejo z dvema velikima začetnicama Ta zmožnost deluje le, če je izbrana možnost Popravi DVe VEliki ZAčetnici ali možnost Vsako poved začni z veliko začetnico v stolpcu [V] na zavihku Možnosti v tem pogovornem oknu.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.