Zamenjaj

Tabela zamenjav se uredi, da lahko v dokumentu samodejno popravlja in zamenjuje besede ali okrajšave.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov – zavihek Zamenjaj.


Zamenjave in izjeme za jezik:

Izberite jezik, za katerega želite ustvariti ali urediti pravila za zamenjavo. LibreOffice najprej preišče izjeme, ki ste jih določili za jezik na trenutnem položaju kazalke v dokumentu, nato pa preišče preostale jezike.

Tabela zamenjav

Prikaže se seznam vnosov za samodejno zamenjevanje besed, okrajšav ali delov besed med tipkanjem. Če želite dodati vnos, v polji Zamenjaj in Z vnesite besedilo, nato pa kliknite Nov. Če želite urediti vnos, v polju Z spremenite besedilo, nato pa kliknite Zamenjaj. Če želite izbrisati vnos, ga izberite, nato pa kliknite Izbriši.

Če želite pri besedi, okrajšavi ali delu besede uveljaviti določeno znakovno obliko, lahko uporabite možnost Samopopravki. V dokumentu izberite oblikovano besedilo, odprite to pogovorno okno, počistite polje Samo besedilo, nato pa v polje Zamenjaj vnesite besedilo, ki ga želite zamenjati.

Zamenjaj

Vnesite besedo, okrajšavo ali del besede, ki naj se med tipkanjem zamenja. Znaka .* na koncu besede pomenita, da bo beseda zamenjana tudi pred poljubnimi priponami, .* pred besedo pa pomeni zamenjavo tudi za poljubnimi priponami. Primer: vzorec »i18n*« z nadomestnim besedilom »internacionalizacija« poišče in zamenja »i18m.*« z »internacionalizacijam«, vzorec ».*...« z nadomestnim besedilom »…« poišče in zamenja tri pike v »beseda ...« s tipografsko pravilnim vnaprej oblikovanim vodoravnim tripičjem v zapisu Unicode (»beseda …«).

Ikona namiga

Če želite zamenjati dele besed ali znake v besedah, lahko uporabite začetne ali zaključne nize nadomestnih znakov v istem vzorcu. Tako je npr. vnos časovnih vrednosti lahko hitrejši z uporabo zgolj numeričnih tipk in dvojnih decimalnih ločil kot podpičij na naslednji način: določite vzorec ».*...*« ali ».*,,.*« (dvojne pike ali vejice v besedah) in nadomestno besedilo »:« in z vnosom »10..30« ali »10,,30« samodejno dobite »10:30«.


Z:

V polje Zamenjaj vnesite besedilo, grafiko, okvir ali predmet OLE, s katerim želite zamenjati besedilo. Če ste v dokumentu izbrali besedilo, sliko, okvir ali predmet OLE, je tu že vnesena relevantna informacija.

Samo besedilo

V polju Z se vnos shrani brez oblikovanja. Po zamenjavi besedilo uporablja isto obliko kot besedilo dokumenta.

Nov

V tabeli zamenjav ureja ali zamenjuje vnose.

Izbriši

Izbriše izbrani element ali elemente brez zahteve po potrditvi.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.