Možnosti

Izberite možnosti za samodejno popravljanje napak med tipkanjem, nato pa kliknite V redu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Samopopravki – Možnosti samopopravkov – zavihek Možnosti.


Uporabi tabelo zamenjav

Če vtipkate kombinacijo črk, ki ustreza bližnjici v tabeli zamenjav, to kombinacijo črk nadomesti nadomestno besedilo.

Popravi DVe VEliki ZAčetnici

Če na začetku »BEsede«, vtipkate dve veliki črki, drugo veliko črko samodejno zamenja mala črka.

Vsako poved začni z veliko začetnico.

Vsaka poved se začne z veliko začetnico.

Samodejno *krepko*, /ležeče/, -prečrtano- in _podčrtano_

Samodejno okrepi besedilo, ograjeno z zvezdicama (*), postavi ležeče besedilo, ograjeno s poševnicama (/), prečrta besedilo, ograjeno z vezajema (-), in podčrta besedilo, ograjeno s podčrtajema (_). Ti znaki po uveljavitvi oblikovanja niso prikazani.

Ikona opombe

Ta funkcija ne deluje, če so oblikovni znaki * / - _ vneseni z urejevalnikom vnosnega načina.


Prepoznavanje URL-jev

Ko vtipkate URL, se samodejno ustvari hiperpovezava.

Zamenjaj vezaje

Zamenja enega ali več vezajev z dolgim vezajem (glejte sledečo tabelo).

Besedilo bo zamenjano, ko vnesete vodilni presledek (presledek, tabulator ali return). V tabeli v nadaljevanju črki A in B predstavljata besedilo, sestavljeno iz črk od A do ž ali številk od 0 do 9.

Vneseno besedilo:

Rezultat:

A - B (A, presledek, minus, presledek, B)

A – B (A, presledek, dolgi vezaj, presledek, B)

A -- B (A, presledek, minus, minus, presledek, B)

A – B (A, presledek, dolgi vezaj, presledek, B)

A--B (A, minus, minus, B)

A—B (A, dolga črtica, B)
(glejte opombo pod tabelo)

A-B (A, minus, B)

A-B (nespremenjeno)

A -B (A, presledek, minus, B)

A -B (nespremenjeno)

A --B (A, presledek, minus, minus, B)

A –B (A, presledek, dolgi vezaj, B)


Ikona opombe

Če so med števkami pomišljaji ali če ima besedilo atribut madžarskega ali finskega jezika, se dva zaporedna pomišljaja v A--B zamenjata z dolgim pomišljajem.


Prezri dvojne razmike

Dva ali več zaporednih razmikov nadomesti enojni razmik.

Gumbi pogovornega okna

Ponastavi

Ponastavi spremenjene vrednosti nazaj na privzete vrednosti zavihka.

Prekliči

Zapre pogovorno okno in opusti vse spremembe.

V redu

Shrani vse spremembe in zapre pogovorno okno.