Črkovanje in slovnica

Preveri, če se v dokumentu ali trenutnem izboru nahajajo napake pri črkovanju. Če je nameščena tudi razširitev za slovnično preverjanje, pogovorno okno obenem preveri obstoj slovničnih napak.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Orodja – Preverjanje črkovanja.

Tipka F7

V vrstici Standardno kliknite

Ikona

Črkovanje


Preverjanje črkovanja in slovnične pravilnosti

Preverjanje črkovanja se začne pri trenutnem položaju kazalke in se nadaljuje do konca dokumenta ali izbora. Nato lahko izberete, da se pregledovanje črkovanja začne na začetku dokumenta.

S pregledovanjem črkovanja se iščejo napačno črkovane besede, imate pa tudi možnost, da neznano besedo dodate v uporabniški slovar. Ko računalnik zazna prvo besedo, ki je napačno črkovana, se odpre pogovorno okno Preverjanje črkovanja.

Če je nameščena razširitev za preverjanje slovnice, se pogovorno okno imenuje Črkovanje in slovnica. Napake črkovanja so podčrtane z rdečo, slovnične napake pa z modro. Pogovorno okno najprej predstavi vse napake črkovanja, nato še vse slovnične napake.

Omogočite Preveri slovnico, da najprej obdelate vse napake črkovanja, nato pa še vse slovnične napake.

Ni v slovarju

Prikaže se stavek, v katerem je napačno črkovana beseda osvetljena. Uredite besedo ali stavek oziroma kliknite enega izmed predlogov, ki so ponujeni v spodnjem polju.

Predlogi

Prikaže se seznam predlaganih besed za zamenjavo napačno črkovane besede. Izberite besedo, ki jo želite uporabiti, nato pa kliknite Popravi ali pa Popravi vse.

Jezik besedila

Določa jezik za preverjanje črkovanja.

Pred navedbo jezika je kljukica, če je preverjanje črkovanja za ta jezik aktivirano.

Možnosti

Odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete uporabniško določene slovarje in nastavite pravila za pregledovanje črkovanja.

Dodaj v slovar

Neznano besedo doda uporabniško določenemu slovarju.

Prezri enkrat

Neznano besedo računalnik preskoči in nadaljuje s pregledovanjem črkovanja.

Ikona opombe

Oznaka tega gumba se spremeni v Vsebina, če pustite po vrnitvi v dokument pogovorno okno Pregledovanje črkovanja odprto. Če želite nadaljevati s pregledovanjem besedila od trenutnega položaja kazalke naprej, kliknite Nadaljuj.


Prezri vse

Vse pojavitve neznane besede v trenutnem dokumentu LibreOffice računalnik preskoči in nadaljuje s pregledovanjem črkovanja.

Popravi

Neznano besedo nadomesti trenutni predlog. Če niste spremenili le napačno črkovane besede, trenutni predlog nadomesti celotni stavek.

Popravi vse

Vse pojavitve neznane besede nadomesti trenutni predlog.

Razveljavi

Če želite razveljaviti zadnjo spremembo v trenutnem stavku, kliknite tukaj. Če želite razveljaviti prejšnjo spremembo v istem stavku, ponovno kliknite tukaj.