Porazdelitev

Trije ali večje število izbranih predmetov se enakomerno porazdelijo ob navpični ali vodoravni osi. Enakomerno lahko porazdelite tudi razmike med predmeti.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Spremeni – Porazdelitev (LibreOffice Draw)

Odprite kontekstni meni – izberite Porazdelitev (LibreOffice Impress)


Predmeti se razporedijo glede na predmet, ki je v izboru najbolj oddaljen.

Vodoravno

Navedite vodoravno razporeditev izbranih predmetov.

Brez

Predmeti se ne razporedijo vodoravno."

Levo

Izbrani predmeti se razporedijo tako, da so levi robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Sredina

Izbrani predmeti se razporedijo tako, da so vodoravna središča predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Razmik

Izbrani predmeti se razporedijo vodoravno, tako da so predmeti med seboj enakomerno razmaknjeni.

Desno

Izbrani predmeti se razporedijo tako, da so desni robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Navpično

Navedite navpično razporeditev izbranih predmetov.

Brez

Predmeti se ne razporedijo navpično."

Zgoraj

Izbrani predmeti se razporedijo tako, da so zgornji robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.

Sredina

Izbrani predmeti se razporedijo tako, da so navpična središča predmetov med seboj enakomerno razmaknjena.

Razmik

Izbrani predmeti se razporedijo navpično, tako da so predmeti med seboj enakomerno razmaknjeni.

Spodaj

Izbrani predmeti se razporedijo tako, da so spodnji robovi predmetov med seboj enakomerno razmaknjeni.