Izhod iz skupine

Zapustite skupino, tako da ne morete več urejati posameznih predmetov v njen. Če ste v ugnezdeni skupini, se zapre le ugnezdena skupina.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Združi – Izhod iz skupine (dokumenti z besedilom, preglednice)

Izberite Spremeni – Izhod iz skupine (dokumenti z risbami)

Odprite kontekstni meni – izberite Izhod iz skupine

Ikona

Izhod iz skupine