Razdruži

Izbrano skupino razdruži na posamezne predmete.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Združi – Razdruži (dokumenti z besedilom, preglednice)

Izberite Spremeni – Razdruži (dokumenti z risbami)

Odprite kontekstni meni – izberite Razdruži

Ikona

Razdruži


Če želite razdružiti skupino, ugnezdeno v drugi skupini, morate pri vsaki podskupini ponoviti ta ukaz.