Pogovorno okno Stavec (prejšnja različica)

Pri izbranem predmetu, ki je bi ustvarjen s prejšnjim pogovornim oknom Stavca, uredite učinke Stavca.

Ikona opombe

To pogovorno okno Stavec je na voljo le za Stavca pri starih besedilih dokumentov Writer, ki so bili ustvarjeni pred OpenOffice.org 2.0. Če želite dodati ukazni meni ali ikono, da bi odprli to pogovorno okno, morate priklicati Orodja – Prilagodi.


Obliko besedila osnovne vrstice lahko spremenite tako, da bo ustrezala polkrogom, lokom, krogom in prostoročnim črtam.

Ikone za poravnavo

Zgornja vrstica vsebuje naslednje oblike osnovne vrstice: Zgornji polkrog, Spodnji polkrog, Levi polkrog in Desni polkrog.

Srednja vrstica vsebuje naslednje oblike osnovne vrstice: Zgornji lok, Spodnji lok, Levi lok in Desni lok.

Spodnja vrstica vsebuje naslednje oblike osnovne vrstice: Odprti krog, Zaprti krog, Zaprt krog II in Odprti krog navpično. Za najboljši rezultat mora risani predmet vsebovati več kot dve vrstici besedila.

Odstrani oblikovanje osnovne vrstice.

Ikona

Izključeno

Zgornji ali spodnji rob izbranega predmeta se uporabi kot besedilo osnovne vrstice.

Ikona

Zasukaj

Zgornji ali spodnji rob izbranega predmeta se uporabi kot besedilo osnovne vrstice, pri čemer ohrani prvotno navpično poravnavo posameznih znakov.

Ikona

Pokončno

Znaki v predmetu besedila se nagnejo vodoravno.

Ikona

Nagni vodoravno

Znaki v predmetu besedila se nagnejo navpično.

Ikona

Nagni navpično

Obrne se smer poteka besedila, besedilo pa se prezrcali vodoravno ali navpično. Če želite uporabiti ta ukaz, morate najprej v besedilu uveljaviti drugačno osnovno vrstico.

Ikona

Usmerjenost

Besedilo poravna na levi konec besedila osnovne vrstice.

Ikona

Poravnaj levo

Besedilo se pomakne na sredino besedila osnovne vrstice.

Ikona

Sredina

Besedilo poravna na desni konec besedila osnovne vrstice.

Ikona

Poravnaj desno

Besedilo spremeni velikost, da se prilagodi dolžini besedila osnovne vrstice.

Ikona

Samodejno prilagodi velikost besedila

Vnesite presledek, ki ga želite pustiti med besedilom osnovne vrstice in osnovo posameznih znakov.

Ikona

Razdalja

Vnesite presledek, ki naj ostane med začetkom besedila osnovne vrstice in začetkom besedila.

Ikona

Zamik

Pokaže ali skrije besedilo osnovne vrstice ali robove izbranega predmeta.

Ikona

Obris

Prikaže ali skrije robove posameznih znakov v besedilu.

Ikona

Obris besedila

Odstrani učinek senčenja, ki ste ga uporabili v besedilu.

Ikona

Brez senčenja

Besedilu v izbranem predmetu doda senco. Kliknite ta gumb, nato pa v polji Razdalja X in Razdalja Y vnesite dimenzije senc.

Ikona

Navpično

Besedilu v izbranem predmetu se doda nagnjena senca. Kliknite ta gumb, nato pa v polji Razdalja X in Razdalja Y vnesite dimenzije senc.

Ikona

Nagnjenost

Vodoravna razdalja

Vnesite vodoravno razdaljo med besedilnim znakom in robom sence.

Ikona

Razdalja X

Navpična razdalja

Vnesite navpično razdaljo med besedilnim znakom in robom sence.

Ikona

Razdalja Y

Barva sence

Izberite barvo za senco besedila.