Pošlji nazaj

Izbrani predmet se prestavi za eno stopnjo navzdol in je tako bližje dnu kopice.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Razporedi – Pošlji nazaj (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Izberite Spremeni – Razporedi – Pošlji nazaj (LibreOffice Draw)

+znak minus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Odprite kontekstni meni – izberite Razporedi – Pošlji nazaj (LibreOffice Impress)

Ikona

Pošlji nazaj