Postavi naprej

Izbrani predmet se prestavi za eno stopnjo navzgor in je tako bližje vrhu kopice.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Razporedi – Postavi naprej (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Izberite Spremeni – Razporedi – Postavi naprej (LibreOffice Draw)

+znak plus (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Odprite kontekstni meni – izberite Razporedi – Postavi naprej (LibreOffice Impress)

Ikona

Postavi naprej