Ustvari slog

Ime sloga

Vnesite ime za nov slog.

Seznam Slogov po meri

Prikaže se seznam uporabniško določenih slogov, ki so dodani trenutnemu dokumentu.