Desno

Izbrani odstavek oziroma odstavki se poravnajo na desni rob strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Poravnava – Levo (funkcije risanja)

Odprite kontekstni meni – izberite Poravnava – Desno

Ikona

Poravnaj desno