Poravnaj levo

Levi robovi izbranega predmeta se poravnajo. Če je v programu Draw ali Impress izbran le en predmet, se levi rob predmeta poravna na levi rob strani.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Poravnava – Levo (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Izberite Spremeni – Poravnava – Levo (izbranih predmetov) (LibreOffice Draw)

Odprite kontekstni meni – izberite Poravnava – Levo (izbranih predmetov) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

V orodni vrstici Poravnava (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknite

Ikona

Levo


Predmeti se poravnajo na levi rob predmeta, ki je v tem izboru najbolj levo.

Ikona opombe

Če želite poravnati posamezne predmete v skupini, , da vstopite v skupino, izberite predmete, desno kliknite in izberite poravnavo.