Zamenjaj velikost črk

Spremeni velike in male črke izbranih znakov. Če je kazalka sredi besede in ni izbrano nobeno besedilo, potem za izbor velja beseda.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Besedilo ali Oblika – Besedilo – Zamenjaj velikost črk.


Kot v stavku.

Spremeni prve črke izbranih zahodnih znakov v velike črke.

male črke

Spremeni izbrane črke zahodnih pisav v male črke.

VELIKE ČRKE

Spremeni izbrane črke zahodnih pisav v velike črke.

Velike Začetnice Besed

Spremeni prve črke vseh besed v izbrani zahodni pisavi v velike črke.

pREOBRNI vELIKE/mALE

Preklopi med velikimi in malimi črkami za vse izbrane črke zahodnih pisav.

Podpora azijskim jezikom

Do teh ukazov lahko dostopate, ko vključite podporo za azijske jezike v – Nastavitve jezika – Jeziki.

Polovična širina

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake polovične širine.

Polna širina

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake polne širine.

Hiragana

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake Hiragana.

Katakana

Izbrani azijski znaki se spremenijo v znake Katakana.